โคราช ป่วย 'โควิด-19' สะสมกว่า 17,000 ราย 2 คลัสเตอร์โรงงานไก่ 5 วัน ติดเพิ่มเกือบเท่าตัว

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วย "โควิด-19" สะสมกว่า 17,000 รายแล้ว ติดจากนอกพื้นที่ลดลง แต่ในพื้นที่ยังสูง ขณะที่รอบ 5 วัน รง.แปรรูปไก่รายใหญ่ 2 คลัสเตอร์ พบติดเชื้อเพิ่มเกือบเท่าตัว

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 17,061 ราย โดยวันนี้ (23 ส.ค.64) มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 401 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด จำนวน 307 ราย และอีก 94 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัด โดยรักษาหาแล้ว 10,800 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 6,142 ราย และเสียชีวิตสะสม 119 ราย

เมื่อพิจารณากราฟเปรียบเทียบผู้ป่วยในพื้นที่ ผู้ป่วยนอกพื้นที่ และจำนวนผู้ป่วยรายวัน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัด กราฟกดหัวลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด ยังสูงอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยวันละ 200-300 ราย ซึ่งจังหวัดฯ ได้เร่งควบคุม-ป้องกันอย่างเต็มที่ โดยระดมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่องตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ซึ่งเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2,112,381 ราย ขณะนี้ ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 494,677 ราย หรือ 23.42% ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 199,551 ราย หรือ 9.45 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 694,228 โดส

ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ บริษัท คาร์กิลมีทส์ ไทยแลนด์ จำกัด ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จากรายงานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ พบว่า พบพนักงานติดเชื้อเพิ่มอีก 405 ราย รวมติดเชื้อสะสม 977 ราย และเชื้อแพร่กระจายออกไปทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือครอบครัว ติดเชื้อเพิ่มอีก 44 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ติดเชื้อล่าสุด 1,021 ราย ทั้งๆ ที่เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา ยอดติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ติดเชื้อรวม 440 รายเท่านั้น

ในขณะที่คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 162 ราย ทำให้มีพนักงานป่วยสะสมแล้ว 566 ราย และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือครอบครัว ติดเชื้อเพิ่มอีก 18 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ ติดเชื้อล่าสุด 584 ราย ในขณะที่รายงานยอดผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา มีติดเชื้อแค่ 384 รายเท่านั้น

ส่วนคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสุกร เบทาโกร อ.ปักธงชัย ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเดิมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรวม 27 ราย แต่วันนี้รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 38 ราย และยังมีคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง อิตาเลี่ยนไทย อ.สีคิ้ว เดิมเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 พบพนักงาน บ.อิตาเลี่ยนไทย ติดโควิด-19 จำนวน 64 ราย และพนักงาน บ.อิตัลไทย เทรวี่ ติดเชื้อ 16 ราย แต่วันนี้ในรายงานของทีมสอบสวนโรคฯ ระบุว่า มีติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย รวมยอดติดเชื้อสะสมเป็น 84 ราย โดยเป็นพนักงาน บ.อิตาเลี่ยนไทย จำนวน 67 ราย และพนักงาน บ.อิตัลไทย เทรวี่ อีก 17 ราย

นอกจากนี้ คลัสเตอร์โรงงานพริ้นเตอร์ อ.สูงเนิน จากรายงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ระบุว่า มีพนักงานติดเชื้อโควิด 10 ราย วันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมติดเชื้อสะสม 11 ราย และมีคลัสเตอร์ชุมชนเสริมสุขพัฒนา ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษด้วย เนื่องจากเชื้อได้แพร่ระบาดในชุมชน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 29 ราย ศปก.อำเภอสูงเนิน ต้องปิดซอยพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไว้ในวงจำกัดให้ได้โดยเร็ว