24 ส.ค.นี้! รพ.ตำรวจ เปิดจองวัคซีนเข็มที่ 1 รอบประชาชนทั่วไป

24 ส.ค.นี้! รพ.ตำรวจ เปิดจองวัคซีนเข็มที่ 1 รอบประชาชนทั่วไป

24 ส.ค. นี้ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนเข็มที่ 1 รอบประชาชนทั่วไป เริ่มฉีด 1 ก.ย. 64

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 “เข็มที่ 1” เท่านั้น สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ขึ้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

จากนั้นจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า อมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

สำหรับเงื่อนไขประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่จะสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ มีดังนี้
1. เป็นประชาชนถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ
3. ไม่รับบริการฉีดวัคซีนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบวอล์กอิน

4. วัคซีนที่ให้บริการฉีดที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริการจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ

ประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedrU37_IBCagDdz19uLBX_60PZ76foIA7wKI7k-C2V628AjA/closedform

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ