แนะการเลือกใช้ 'ยาสมุนไพรไทย-จีน' ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูโควิด-19

แนะการเลือกใช้ 'ยาสมุนไพรไทย-จีน' ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูโควิด-19

อว. สั่งตั้ง 'ภาคีแพทย์แผนไทย-จีน อว.' สู้โควิด-19 เร่งระดมผลิต 'ยาสมุนไพรไทย-จีน'ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู ส่งถึงผู้ป่วย HI ผ่านกล่อง อว.พารอด ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชุมหารือกลุ่มแพทย์แผนไทย-จีน จาก ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ธรรมศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มรภ.สวนสุนันทา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ในการแพร่บาดของโควิด-19 ที่ยังหนักหน่วง จำเป็นที่จะต้องระดมการแพทย์ทุกศาสตร์เข้ามาช่วยทั้งการป้องกันและรักษา จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้ง ภาคีความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย-จีน อว.

ซึ่งจะมีคณะแพทย์แผนไทย-จีนในสถาบันอุดมศึกษา อว. รวมถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขมาเข้าร่วมกัน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ภายใน 10 วัน

  

  • เร่งผลิต 'ยาสมุนไพร' แจกจ่ายผ่าน 'กล่องอว.พารอด'

โดยเรื่องแรกที่ภาคีชุดนี้จะเร่งดำเนินการคือการวางแผนผลิต ยาสมุนไพรไทย-จีน ที่มีทั้งประเภทป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อบรรจุลงใน กล่อง อว.พารอด ซึ่งจะส่งไปถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือในชุมชน  

รมว.อว. กล่าวต่อว่า การแพทย์แผนจีน ได้บันทึกไว้ว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานจีนเคยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่มาแล้ว 345 ครั้ง การระบาดที่อู่ฮั่นก็ได้ใช้การแพทย์แผนจีนมาร่วมรักษาด้วย ส่วนของไทยขณะนี้มี สมุนไพร หลายชนิดที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยรักษาได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ที่ล่าสุดถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว

ทั้งนี้ การจัดตั้ง ภาคีความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย-จีน อว. ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมสู้สงครามโควิดแล้ว ยังเป็นการพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสในการยกระดับการแพทย์แผนไทย-จีน กล่อง อว.พารอดเป็นกล่องที่จะนำ ยาสมุนไพรเหล่านี้ไปส่งถึงมือผู้ป่วย จะทำให้คนไทยได้พิสูจน์ทราบถึงประสิทธิภาพในการรักษาของ แพทย์ตะวันออก ที่ไม้แพ้แพทย์ตะวันตก ขอให้สัญญาว่าจะสนับสนุนในทุกๆ ด้านเพื่อยกระดับแพทย์แผนไทย-จีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  • แนะการเลือกใช้สมุนไพร ตำรับยา ป้องกันโควิด-19

นายฤทธิชัย พิมปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รายงานถึงแนวทางการใช้ สมุนไพร และ ตำรับยา ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูร่างกายในช่วงโควิดว่า

การป้องกันโรคโควิด -19 ควรปรับสมดุลธาตุไฟให้บริบูรณ์ โดยการเลือกรับประทานพืชผักสมุนไพร หรือยาสมุนไพร ที่มีรสร้อน รสเปรี้ยว เช่น กระเทียม กระชาย พริกไทย โหระพา เป็นต้น

ส่วนยาตำรับ ที่สามารถปรับสมดุลธาตุ เช่น ยาตรีผลา ยาตรีพิกัด เป็นต้น ส่วนการรักษาโรค เมื่อมีไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นอกจากรับการรักษาที่ถูกต้องตามคำแนะนำของทรวงสาธารณสุขแล้ว

ให้เลือกรับประทานพืชผักสมุนไพรที่มีรส ขม เย็น จืด เพื่อปรับอิทธิพลของธาตุไฟ เช่น มะระ มะระขี้นก ตำลึง ใบบัวบก เป็นต้น

ส่วนตำรับยา ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยาเบญจโลกวิเชียร (ยาห้าราก) ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง เป็นต้น

ขณะที่การฟื้นฟูสุขภาพให้เลือกรับประทานพืชผักสมุนไพรที่ปรับธาตุลมได้ เช่น ขิง ข่า เกสรดอกไม้ เป็นต้น

ส่วนตำรับยาที่สามารถใช้ได้ในระยะนี้ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาขิง ตรีเกสรมาศ ยามันทธาตุ และยาธาตุบรรจบ เป็นต้น