รพ.มหาราชโคราช แจงโควตา 'ชิโนฟาร์ม' พร้อมขอรับบริจาคโลหิตด่วน

รพ.มหาราชโคราช แจงโควตา 'ชิโนฟาร์ม' พร้อมขอรับบริจาคโลหิตด่วน

รพ.มหาราชโคราช แจงยอดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" โควตา อบจ. พร้อมเดินหน้าฉีดทันที ขณะที่โลหิตสำรองใน รพ. ขาดแคลนหนัก ขอรับบริจาคด่วน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ชี้แจงการบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หรือ อบจ. ได้รับมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า จะแบ่งโควตากระจายไปตามแต่ละอำเภอ โดยจะเอาประชากรทั้งหมดทุกอำเภอมารวมกัน แล้วหารออกมาตามสัดส่วนแต่ละพื้นที่อำเภอ ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้เผยโควตาที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ แจ้งให้ อบจ.รับทราบ โดยจัดสรรให้กับประชากร จำนวน 4,598 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอเมือง 374,699 คน ซึ่งจะแบ่งกระจายโควต้าออกเป็น 7 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา จำนวน 1,585 คน ,กลุ่มการแพทย์ สาธารณสุข 1,585 คน ,กลุ่มองค์กรการกุศล 793 คน ,กลุ่มผู้พิการ 119 คน ,กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด 119 คน , กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง 318 คน และกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ นักบวช 79 คน รวมจำนวนวัคซีนที่ได้รับ 9,196 โดส โดยมีแผนจัดสรรวัคซีนกระจายไปยังจุดฉีดวัคซีนต่างๆ ทั้งที่ ห้องโคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ,ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ,รพ.ค่ายสุรนารี และ รพ. มทส.

ซึ่งจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา จะให้บริการประชากรกลุ่มเป้าหมายของ รพ.มหาราชนครราชสีมา, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, ม.ราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองหัวทะเล ศูนย์สุขภาพชุมชนมะค่า และศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลนครนคราชสีมา ส่วนจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ฯ จะดูแลฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายของ รพ.เทพรัตน์, รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ฯ, รพ.กองบิน 1, รพ.โกลเด้นเกท, รพ.กรุงเทพราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ส่วนจุดฉีด รพ.มทส. และ รพ.ค่ายสุรนารี ก็จะดูแลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มเป้าหมายของตน ซึ่งแต่ละแห่งจะแจ้งความคืบหน้าเรื่องรายชื่อผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มและนัดหมายฉีดวัคซีนให้ทราบตามลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอแจ้งเรื่องสถานการณ์โลหิตสำรองในธนาคารโลหิต รพ.มหาราชฯ ให้ทราบว่า ขณะนี้โลหิตสำรองที่เก็บไว้ในสต็อคเริ่มขาดแคลน ไม่เพียงพอให้บริการรักษาผู้ป่วยเจ็บที่เข้ารับบริการกับทาง รพ. จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพราะ “การให้เลือด คือ การให้ชีวิต” โดยสามารถบริจาคได้ที่ ห้องบริจาคโลหิต รพ.มหาราชนครราชสีมา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. ส่วนวันหยุดราชการ เปิดรับบริจาคในเวลา 08.30-16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-235915