อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 3,080 จับตาปริมณฑล ชลบุรี สระบุรี

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 3,080 จับตาปริมณฑล ชลบุรี สระบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 3,080 ราย จับตาปริมณฑล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และอยุธยา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 3,080 ราย
2 ชลบุรี 1,476 ราย
3 สมุทรสาคร 1,391 ราย
4 สมุทรปราการ 1,137 ราย
5 นนทบุรี 757 ราย
6 ปทุมธานี 662 ราย
7 นครปฐม 578 ราย
8 ฉะเชิงเทรา 449 ราย
9 สระบุรี 396 ราย
10 พระนครศรีอยุธยา 393 ราย


162839958432

162839979480

 

162839976785


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 202,978,883 ราย
อาการรุนแรง 98,545 ราย
รักษาหายแล้ว 182,314,293 ราย
เสียชีวิต 4,299,649 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 36,518,948 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,933,553 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,151,779 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,424,884 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,284,708 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 37 จำนวน 756,505 ราย
162839987427


วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 19,983 ราย
หายป่วยแล้ว 508,089 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 727,642 ราย
เสียชีวิตสะสม 6,110 ราย
---
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 535,515 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 756,505 ราย
เสียชีวิตสะสม 6,204 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 20,478,635 โดส
--
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 155,992 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 31,445 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 11,090 ราย

162840017050


162840015657


162840014154


162840012855

162840047335

162840046197

162840044611

162840042745

162840041161

162840039732

162840038536


162839995365

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 7 ส.ค. 2564)
รวม 20,478,635 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 198,527 โดส
เข็มที่ 1 : 155,992 ราย
เข็มที่ 2 : 31,445 ราย
เข็มที่ 3 : 11,090 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 15,843,283 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 4,438,168 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 197,184 ราย