'รพ.ศิริราช 'เปิดจองวัคซีนโควิด-19 'แอสตร้าเซนเนก้า' 4 ส.ค. เป็นต้นไป

'รพ.ศิริราช 'เปิดจองวัคซีนโควิด-19 'แอสตร้าเซนเนก้า' 4 ส.ค. เป็นต้นไป

'รพ.ศิริราช' เปิดให้ผู้ที่อายุ มากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ผู้มีประวัติการรักษาที่ รพ.ศิริราช จอง 'วัคซีนโควิด-19' แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่ 4 ส.ค. เป็นต้นไป

วันนี้ (4 ส.ค. 64) โรงพยาบาลศิริราช ประกาศ เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.ศิริราช

สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยเปิดให้จองในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป

162805750613