โควิด-19 ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 4 'คลัสเตอร์ใหม่' กระจาย 3 จังหวัด

โควิด-19 ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 4 'คลัสเตอร์ใหม่' กระจาย 3 จังหวัด

ป่วยโควิด-19 รายใหม่ยังพุ่งสูง 18,901 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 147 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โผล่ 3 จังหวัดในโรงงาน บริษัทฯ ขณะที่ คลัสเตอร์โรงงานสายไฟ จ.ฉะเชิงเทรา ที่รายงานเมื่อ 17 ก.ค. ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 562 ราย

วันนี้ (3 ส.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ส.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,901 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 652,185 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 147 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 5,221 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 5,315 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 4,893 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,046 ราย

162797247049

  • สูงอายุเสียชีวิต 59% 

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 147 ราย พบว่า เป็นชาย 84 ราย หญิง 63 ราย เป็นชาวไทย 140 ราย เมียนมา 7 ราย เฉลี่ยอายุ 63 ปี (34 - 99 ปี) โดยในจำนวนผู้เสียชีวิต เป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 87 ราย (59%) อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 36 ราย (25%) ไม่มีโรคเรื้อรัง 24 ราย (16%) ตั้งครรภ์ 1 ราย ชาวเมียนมาอายุ 45 ปี ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ยังคงเป็นโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง  

162797247178

  • 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 

162797247150

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

  • 4 'คลัสเตอร์ใหม่' กระจาย 3 จังหวัด 

การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้ คลัสเตอร์เดิมที่เคยระบาด โรงงานสายไฟ พื้นที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 562 ราย  ขณะเดียวกัน ยังคงมีคลัสเตอร์ใหม่กว่า 4 คลัสเตอร์ ใน 3 จังหวัด ในโรงงาน และบริษัท ดังนี้ 

โรงงานถุงพลาสติก จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วย 19 ราย 

บริษัทกระป๋องบรรจุอาหาร จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วย 11 ราย

บริษัทคอนกรีต พื้นที่บางเลน จ.นครปฐม พบผู้ป่วย 10 ราย

โรงงานข้าวโพด จ.กาญจนบุรี  พบผู้ป่วย 24 ราย 

162797247117

162797247192

 

  • ไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 18 ล้านโดส

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รายงานวันนี้ สามารถสรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 2 ส.ค. 2564 รวม 18,198,825 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 14,207,477 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,991,348 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

162797365024