คุณภาพชีวิต-สังคม

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ลบ 2,631 องค์กร จากการจัดสรร 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 1

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ลบรายชื่อ 2,631 องค์กร ที่ได้จัดสรร จากการเปิด 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 1 แต่ไม่ดำเนินการโอนเงินหรือล็อกอินเข้าระบบในวันเวลากำหนด เตรียมเปิดจองระยะที่ 2 วันที่ 6 ส.ค.นี้

วานนี้ (2 ส.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ”ลบ”รายชื่อองค์กรที่ได้รับการ จัดสรรวัคซีน ตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 1 และไม่ได้เข้ามาดำเนินการโอนเงินหรือล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีจำนวนทั้งหมด 2,631 องค์กร เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรร 598,704 ราย รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์ม 1,197,408 โดส
162796198542
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรของท่านออกจากระบบลงทะเบียน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจะนำวัคซีนจำนวนดังกล่าวไปจัดสรรให้กับผู้อื่นต่อไป
  • เช็กรายชื่อ 2,631 องค์กร
สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดได้ที่นี่   เช็กรายชื่อบริษัทที่ไม่ทำรายการในกำหนดเวลา     
 
  • เปิดองค์กร 'จองวัคซีนซิโนฟาร์ม' ระยะ 2
 
ทั้งนี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย
  • เปิดรับวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย (จนกว่าจะเต็มจำนวน)
  • ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th
  • เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น
  • ประกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรรในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน
ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป
กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 18 -31 สิงหาคม 2564 ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรรและโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบเพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย(ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนและอัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อยสองวันก่อนวันกำหนดฉีด (องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและจำนวนบุคลากรหรือย้ายที่ฉีดได้ในช่วงเวลาสองวันก่อนและหลังวันฉีดด้วยเหตุผลเรื่องการประกันและการจัดส่งวัคซีน)
หมายเหตุ: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันศุกร์ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขื้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)
162796251353