คุณภาพชีวิต-สังคม

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดจอง 'ซิโนฟาร์ม' ระยะ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคล-อปท 6 ส.ค.นี้

"หมอนิธิ" เผย “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เมื่อวันที่ 2 ..64 นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda  ระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย เปิดรับวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

  • ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ที่ https://vaccine.cra.ac.th
  • เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น

ประกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรร ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูล และชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป

กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 18 -31 สิงหาคม 2564

ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรร และโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วองค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบเพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย(ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีน และอัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อยสองวันก่อนวันกำหนดฉีด (องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและจำนวนบุคลากรหรือย้ายที่ฉีดได้ในช่วงเวลาสองวันก่อนและหลังวันฉีดด้วยเหตุผลเรื่องการประกันและการจัดส่งวัคซีน)

162789623770

หมายเหตุ: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันศุกร์ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขื้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564