ผู้ป่วย ‘รพ.จุฬาลงกรณ์’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca ได้แล้ว

ผู้ป่วย ‘รพ.จุฬาลงกรณ์’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca ได้แล้ว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯที่มีอายุ 18 ปี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย ของโรงพยาบาลฯ ) สามารถลงทะเบียนแสกน QR Code หรือลงทะเบียนได้ที่ https://chulaprom.kcmh.or.th/

162755254870