ชวน 'คลินิกในกทม.' ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ประชุมกับ'สปสช.' 3 ส.ค.นี้

ชวน 'คลินิกในกทม.' ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ประชุมกับ'สปสช.' 3 ส.ค.นี้

'สปสช.'ชวน 'คลินิกใน กทม.' กว่า 3,000 แห่ง ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวแบบ Home Isolation และตรวจโควิดแบบชุดAntigen Test Kit พร้อมจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 3 ส.ค. 2564 นี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ แม้จะมีการวางระบบให้ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ภายใต้การติดตามดูแลของหน่วยบริการ

โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม.ซึ่งวางแผนให้ คลินิกชุมชนอบอุ่น เข้ามาดูแลผู้ป่วย Home Isolation ในพื้นที่ของคลินิกนั้นๆ แต่เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีเป็นจำนวนมากเกินศักยภาพที่คลินิกชุมชนอบอุ่นจะรับดูแลได้หมด ทำให้ยังคงมีผู้ป่วยตกค้างไม่ได้จับคู่กับหน่วยบริการอีกเป็นจำนวนมาก

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช. พยายามจัดการโดยดึงโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช เข้ามารับดูแลผู้ป่วยที่ยังตกค้าง จนสามารถลดจำนวนลงไปได้มาก แต่ก็ยังมีผู้ป่วยรายใหม่ๆที่เข้ามาในระบบของสายด่วน 1330 อีกเป็นจำนวนมาก

162744676341

  • ชวน 'คลินิกในกทม.'เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหน่วยบริการที่จะเข้ามารับดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้น สปสช.จึงขอเชิญชวนคลินิกเอกชนที่ไม่ได้เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือไม่ได้คู่สัญญากับ สปสช. เข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในรูปแบบ home isolation เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบริการและการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯในการให้บริการตรวจโควิดแบบชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ คิท (Antigen Test Kit) หรือ ATK และการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) หรือ HI สำหรับสถานพยาบาลทีไม่มีเตียงค้างคืนพื้นที่ กทม. ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

นพ.จเด็จ กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมดังกล่าว จะมีการชี้แจงในประเด็นขอบเขตการจัดบริการ หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit และการบริการใน Home Isolation ตลอดจนวิธีการเบิกจ่ายจาก สปสช. การพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ

162744681560

กรณีคัดกรองโควิด-19 ซึ่งหากหน่วยบริการมีความสนใจช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อ และหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการของ สปสช. เป็นอัตราที่ยอมรับได้ หน่วยบริการหรือคลินิกเอกชนก็สามารถสมัครเข้าร่วมให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ Home Isolation กับ สปสช.ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :สปสช.เปิดเว็บไซต์ ป่วยโควิด ลงทะเบียน 'ดูแลที่บ้าน' -ชุมชน

                  'สปสช.'ย้ำมาตรการ ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน - ชุมชน เสมือนอยู่ รพ.

                  'Home isolation' มาตรการเสริม รับวิกฤติเตียง 'โควิด-19' เต็ม

  • 'คลินิกเอกชน' สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 

"คลินิกเอกชนต่างๆใน กทม.มีกว่า 3,000 แห่ง แต่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ทำงานกับ สปสช.มีเพียง 200 กว่าแห่ง หากคลินิกเอกชนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับ สปสช.มาเข้าร่วมดูแลด้วย ก็จะทำให้สามารถรองรับการทำ Home Isolation ให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้อีกเป็นจำนวนมาก" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวด้วยว่า การเข้ามาร่วมให้บริการของคลินิกเอกชนเหล่านี้จะไม่มีปัญหาทางกฎหมาย เพราะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ออกประกาศเรื่อง “แนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ. 2564”

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2564 ซึ่งจะมีผลปลดล็อกให้ คลินิกเอกชน สามารถให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาแบบ Home Isolation ได้ โดยไม่ต้องกังวลข้อจำกัดเรื่องไม่มีเตียงรองรับหรือจะต้องรับผู้ป่วยเข้ามานอนเตียงของหน่วยบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ คลินิกเอกชนที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v19y2GPZiwh2wntu5 หรือโทรติดต่อผู้ประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 061420-3025, 061-4186734 และ 089-9696492