การเงิน

TFEX REPORT 23 July 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 23 July 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 360,870 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 150,766 สัญญา Single Stock Futures 141,233 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 57,025 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 5,186 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 3,585 สัญญา USD Futures 8,261 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,316,670 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 923.24 จุด ลดลง -6.06 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -5.74 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162704164875

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3F22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 62.1 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.1 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162704173657