การเมือง

กทม.ตั้งเป้าเร่งเปิด 'ศูนย์พักคอย' ผู้ป่วยโควิด 6 พันเตียง แล้วเสร็จต้นเดือน ส.ค.นี้

กทม.ตั้งเป้าเร่งเปิด "ศูนย์พักคอย" ผู้ป่วยโควิด 6 พันเตียง ใน 6 กลุ่มเขตแล้วเสร็จต้นเดือน ส.ค.นี้

วันที่ 23 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 กลุ่มเขตมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ซึ่งขณะนี้ กทม.จะจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 53 แห่งรวมจำนวน 6,013 เตียง เพื่อใช้รองรับจำนวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ กทม.มีศูนย์พักคอยที่พร้อมเปิดให้บริการรับผู้ป่วยไปแล้ว 23 แห่งในพื้นที่ 21 เขต รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 3,390 เตียง แบ่งเป็นกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 5 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 718 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 572 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 3 ศูนย์รับผู้ป่วยได้ 606 เตียง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 696 เตียง กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 4 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 448 เตียงและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 2 ศูนย์ รับผู้ป่วยได้ 270 เตียง

162701486330

162701487930

พล...อัศวิน กล่าวต่อว่า สำหรับศูนย์ที่ยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของสถานที่ให้มีความเหมาะสม โดยแต่ละศูนย์ต้องดำเนินการกำหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและต้องคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัยที่ดีของผู้ป่วยทุกคนด้วย โดยจะมีการกำหนดจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม มีการติดตั้งเตียง จัดวางที่นอน พร้อมตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ความพร้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

162701489156

162701491358

"นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง กทม.จะทยอยเปิดให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่เหลือภายในเดือน ..ถึงต้นเดือน ..นี้"ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

162701493241

162701495621