รวม 'บัตรเครดิต' ให้ 'พักชำระหนี้' 2 เดือนพร้อม 'มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้' ช่วงโควิดระลอกใหม่

รวม 'บัตรเครดิต' ให้ 'พักชำระหนี้' 2 เดือนพร้อม 'มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้' ช่วงโควิดระลอกใหม่
22 กรกฎาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
39,010

รวมลิสต์ "บัตรเครดิต" จาก "ธนาคาร" และผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีนโยบายช่วย "ลูกหนี้" ให้ "พักชำระหนี้ 2 เดือน" หรือมาตรการแบ่งเบาภาระอื่นๆ เช่น "ดอกเบี้ยพิเศษ" "ลดจ่ายขั้นต่ำ"

หลังรัฐบาล มีมติร่วมกับธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโควิด-19 ครั้งล่าสุดคือมาตรการ "พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย" กลุ่มสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินก็ได้ออกมาขานรับนโยบายและทยอยให้ "ลูกหนี้" ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์ สามารถเข้าร่วมมาตรการเพื่อแบ่งเบาภาระรายจ่ายในช่วงนี้ และไม่ต้องกังวลเรื่องเสียเครดิตทางการเงิน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการ "บัตรเครดิต" ต่างๆ ที่มีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งในพื้นที่ควบคุมพิเศษ และลูกหนี้ทั่วไป พร้อมช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  KTC 

 • พักชำระหนี้ 2 เดือน

สมาชิก KTC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาศัย หรือทำงาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศ หรือคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค)
พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยฯ เป็นเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด

 • ลดการจ่ายขั้นต่ำ

- อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

- อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

- อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลดอัตราผ่อนชําระขั้นต่ำของบัตรเครดิต KTC ให้กับสมาชิกบัตรฯ อัตโนมัติ (ไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด)

 • ปรับโครงสร้างหนี้

- เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน

ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02 123 5000

ที่มา: ktc

 2. บัตรเครดิตกรุงศรีฯ 

 • พักชำระหนี้ 2 เดือน

สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่ 19 ก.ค. ถึง 18 ส.ค.64 โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 • ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน (สำหรับลูกค้าทุกราย และไม่ต้องแจ้งความจำนง)

- ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64 

- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 02-646-3555

ที่มา: krungsri consumer

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 3. บัตรเครดิต กสิกรไทย 

คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้จะต้องเป็น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ และ ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มี.ค. 63

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น ให้พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน (หากใครที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด โดยจะคิดดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-888-8888 ต่อ 860 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: kasikornbank

 4. บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 

 • ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

- 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

- 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

- 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

 • แบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่  ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ผ่านช่องทาง SCB EASY App ภายใน 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นบัตรเครดิต JCB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: SCB CALL CENTER 0 2777 7777

ที่มา: scb

 5. บัตรเครดิต ธนคารกรุงเทพ 

 • พักชำระหนี้ 2 เดือน และมาตรการอื่นๆ สำหหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

- พักชำระหนี้ 2 เดือน 

- ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ   

- เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ    

- ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้    

- ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว (สนใจเข้าร่วมมาตรการนี้ โทร. 0 2638 4000)

ทั้งนี้มาตรการข้างต้น เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ

 • ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ (อัตโนมัติ)

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%

- ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16% 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 1333 หรือ (66) 0 2645 5555  

ที่มา: bangkokbank

 6. บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน 

 • พักชำระหนี้ 2 เดือน : ไม่มีสำหรับหนี้บัตรเครดิต
 • มาตรการผ่อนชำระ 48 งวด หรือมาตรการอื่นๆ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถเข้าร่วมาตรการได้โดยการลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ คลิกที่นี่

162695097957

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 1115

ที่มา: gsb

7 . บัตรเครดิต ทหารไทยธนชาต (ttb)  

 •  พักชำระหนี้ 2 เดือน และมาตรการอื่นๆ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

162695019331

 • ปรับลดการจ่ายขั้นต่ำ

- ปี 2563-2564 จ่ายขั้นต่ำ 5% 

- 2565 จ่ายขั้นต่ำ 8%

- 2566 จ่ายขั้นต่ำ 10%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ttb contact center 1428 

ที่มา: ttbbank

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง