การเงิน

HUMAN - ซื้อ (22 ก.ค.64)

ประมาณการ 2Q64F: กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

Event

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ HUMAN ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 43 ล้านบาท (+29% YoY, +21% QoQ) ส่งผลให้กำไรสุทธิในงวด 1H64 อยู่ที่ 79 ล้านบาท (-2% YoY) คิดเป็น 39% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา

Impact

ยอดขายจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

เราคาดว่ายอดขายของ HUMAN ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 189 ล้านบาท (+9% YoY, +12% QoQ) ส่งผลให้ยอดขายในงวด 1H64 อยู่ที่ 358 ล้านบาท (+3% YoY) และคิดเป็น 41% ของประมาณการยอดขายปีนี้ของเรา ทั้งนี้ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะฐานรายได้ที่ต่ำในปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น QoQ จะเป็นเพราะบริษัทได้ลูกค้าใหม่เพิ่มข้ามา เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นใน 2Q64 จะอยู่ที่ 44.2% (+0.4ppts YoY, +1.4ppys QoQ) เนื่องจากบริษัทได้งานโครงการใหม่ ๆ จากลูกค้าใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 1H64 อยู่ที่ 43.5% (-1ppts YoY) ดีกว่าสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 43.1% เราคาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายใน 2Q64 จะอยู่ที่ 23.2% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ/เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาสนี้ ดังนั้น เราจึงคาดว่าอัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) จะยังอยู่ในระดับสูงที่ 22.9% ใน 2Q64

แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นบวกเหมือนเดิม

เราคาดว่าโมเมนตั้มของกำไรจะเป็นบวกใน 2H64 เนื่องจากบริษัทยังมีการดำเนินโครงการกับลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ายอดขายที่ต่ำกว่าเป้าใน 1Q64 จะทำให้ประมาณการกำไรปีนี้มีความเสี่ยงด้าน downside แต่เราเชื่อว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่งจากกระแส digital transformation ดังนั้น
เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2564-65 เอาไว้เท่าเดิม

Valuation & action

หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการ 1Q64 ออกมา ราคาหุ้น HUMAN ขยับลงมาแล้วประมาณ 10% เราเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอในระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อสะสม เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 17.00 บาท อิงจาก PER ที่ 41.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตของหุ้นกลุ่มนี้ในตลาดโลก +1.0 S.D.)

Risks

การแข่งขันจากบริษัทต่างชาติ, การละเมิดลิขสิทธ์ิ, disruption จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพึ่งพาผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญ