แฟลช ประกาศปิดศูนย์กระจายสินค้า 'วังน้อย' 3 วัน หลังพบพนง.ติดโควิด

แฟลช ประกาศปิดศูนย์กระจายสินค้า 'วังน้อย' 3 วัน หลังพบพนง.ติดโควิด

ศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกประกาศล่าสุด จำเป็นต้องปิดศูนย์ กระจายพัสดุสาขาวังน้อยเป็นเวลา 3 วัน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ หลังพบพนักงานในคลังสินค้าติดโควิด

162684287075 หลังจาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้ประกาศก่อนหน้านี้ กรณีมี พนักงานภายในศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อเป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีมติให้สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวทันที

ล่าสุดวันนี้ แฟลช ออกคำชี้แจง ว่า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นแจ้งให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทราบว่า ทางบริษัทฯต้องปิดศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข และคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตลอดจนพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด รวมไปถึงพัสดุภายในศูนย์ฯทั้งหมดตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัด และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการส่งพัสดุล่าช้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย

ทางบริษัทฯ ของดให้บริการรับฝาก และนำจ่ายพัสดุในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์www.flashexpress.co.thและแอพพลิเคชั่นแฟลช เอ็กซ์เพรส หรือ จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาคลี่คลาย

สำหรับพื้นที่อื่นๆ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุได้ตามปกติที่ส าคัญในส่วนของพัสดุที่ถูก นำส่งมาก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ จะมีการกระจายไปยังศูนย์กระจายพัสดุสาขาอื่นๆเพื่อนำส่งให้ถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็ว และปลอดภัยที่สุด

แฟลช ได้แจ้งด้วยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศ บริษัทยังคงย้ำในมาตรการความปลอดภัย และดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อกลับมาให้บริการลูกค้าและผู้ใช้บริการโดยเร็ว