นโยบายที่สวนทางกับความจริง  สร้าง "เขื่อน" บนผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

นโยบายที่สวนทางกับความจริง  สร้าง "เขื่อน" บนผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

ทุกคนรู้และสัมผัสได้ถึงสภาวะอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะธรรมชาติถูกทำลาย จึงเรียกร้องให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น แต่ทว่า ทำไมยังมีนโยบายทำลายป่า  สร้าง"เขื่อน"ขึ้นมาอีกมากมาย

ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหา อากาศร้อนสุดขั้ว จนเกิดฝนตกน้ำท่วม ผู้คนล้มตายมากมายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประชาคมโลกเรียกร้องไม่อยากให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น จนเกิดสภาวะแปรปรวนทางอากาศโดยรวม 

ขณะที่ประเทศไทยกำลังจะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ถึง 7 แห่ง

การสร้าง“เขื่อน” อาจไม่ใช่การสร้างอนาคต แต่เป็นการทำลายธรรมชาติที่มีอยู่ให้หมดไป และนั่นอาจไม่ใช่นโยบายพัฒนาสร้างชาติอย่างยั่งยืนอย่างที่ควรจะเป็น

 • ไม่มีป่า ไม่มีชีวิต

เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ มีเจตนายืนหยัดคัดค้าน และจะติดตามความคืบหน้าโครงการทั้ง 7 โครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าผืนสุดท้ายใจกลางประเทศไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป

จึงได้ออกแถลงการณ์และหนังสือขอคัดค้านการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ ในเพจเฟซบุ๊ค มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564) ดังนี้

162730244391

 • จดหมายคัดค้าน

การสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่

ถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมชลประทาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากข่าวโครงการอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ที่จะถูกก่อสร้างขึ้นในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ ทั้ง 7 แห่ง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ ซึ่งมีรายชื่อที่แนบท้าย ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง 7 แห่ง ดังกล่าวด้วยเหตุผลดังนี้

รัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ประกาศจัดตั้งผืนป่าเขาใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ในบริเวณดงพญาเย็นของเทือกเขาพนมดงรัก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย 

ต่อมาได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้ผืนป่าทับลาน ปางสีดา ตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา 

รวมทั้งประกาศให้ป่าดงใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับป่าทับลาน ปางสีดา และตาพระยาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อีกด้วยซึ่งผืนป่าแห่งนี้ถูกขนานนามว่า “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เนื่องจากป่ามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ 

ในปี 2548 ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ

การที่ผืนป่ามีความต่อเนื่องกันขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติของชาวโลก 

ทั้งนี้ประเทศไทยยังลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทั้งชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ที่มีพันธะสัญญาอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

162677070164

ปัจจุบัน ประเทศไทยกลับมีนโยบายทำลายผืนป่าขนาดใหญ่ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของคนทั้งโลกถึง 7 แห่ง พยายามตัดขาดผืนป่าออกจากกันให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศที่เป็นบ้านของสัตว์ป่า 

และทำให้สายน้ำไหลที่หล่อเลี้ยงคนอีกหลายจังหวัดต้องหยุดนิ่งและเสื่อมคุณภาพดังที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำใกล้เคียงในพื้นที่ ทั้งๆ ที่รัฐบาลเคยทุ่มทุนหลายพันล้านบาท พยายามจะเชื่อมผืนป่าให้สัตว์ป่าโดยการสร้างคอริดอร์ก็ตามที แต่กลับกำลังฝังกลบนโยบายของตัวเองในนามของคำว่าพัฒนา

กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกยกย่องให้มีความสำคัญระดับโลกฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นควรจะเปิดกว้างให้เป็นสาธารณะไม่ใช้การจัดเวทีแบบความลับเชิญเฉพาะกลุ่ม มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นของคนไทยทุกคน 

ฉะนั้นควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน ไม่ใช่การตัดสินใจจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผืนป่าแห่งนี้ ไม่ใช่มีแต่เพียงประชาชนในพื้นที่ที่อยู่รอบพื้นที่ได้ประโยชน์ แต่ยังมีประชาชนพื้นที่อื่นๆ ได้รับผลพลอยได้จากการเป็นพื้นที่อนุรักษ์สำคัญของประเทศ ฉะนั้นการเข้ามาทำโครงการที่มีผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่จึงสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่รอบมรดกโลกฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

 • ทางออกที่สำคัญที่สุด

คือการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ไม่ต้องเข้าไปสร้างในพื้นที่อนุรักษ์สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีนวัตกรรมมากมาย ที่สามารถนำมาเลือก และไม่เกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ประชาชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และไม่ต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก

เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ จึงขอแสดงเจตนาและยืนหยัดที่จะคัดค้าน และจะติดตามความคืบหน้าโครงการทั้ง 7 โครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อปกป้องพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ผืนสุดท้ายใจกลางประเทศไม่ให้ถูกทำรายเพิ่มเติมอีกต่อไป

“ขอพื้นที่ให้ป่าไม้และสัตว์ป่า – ขอการจัดการน้ำทางเลือกให้กับประชาชน”

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่

 1. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.นครราชสีมา
 2. ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า จ.นครนายก
 3. กลุ่มค.คนทำทาง จ.นครนายก
 4. กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จ.นครนายก
 5. กลุ่มใบไม้ จ.นครนายก
 6. กลุ่มเยาวชนลูกมะปราง จ.สระบุรี
 7. กลุ่มเพื่อนทับลาน จ.ปราจีนบุรี
 8. กลุ่มผ้าเขาม้าติ่งป่า จ.ปราจีนบุรี
 9. กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 10. ชมรมฮักเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
 11. กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา
 12. กลุ่มไผ่หนาม จ.นคคราชสีมา
 13. กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า บ้านวังหมี จ.นครราชสีมา
 14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 15. กลุ่มเนเจอร์แค้มป์อาสา กรุงเทพฯ
 16. มูลนิธิเพื่อนบูรพา กรุงเทพฯ
 17. เครือข่ายเพื่อสัตว์ป่า

................

162730247562

ตามที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการเห็นชอบรายงาน EHIA โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปนั้น เพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรรมชาติที่สำคัญ

มูลนิธิสืบฯและเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ จึงได้จัดทำแคมเปญรณรงค์ #คัดค้านโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ​.​จันทบุรี พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น สามารถลงชื่อผ่าน change.org ได้ที่ : https://bit.ly/3gQs8Eq

หลังจากนี้ มูลนิธิฯสืบและเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ เตรียมจะไปยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

.........................

อ่านเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

ลักหลับ EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ประชุม กกวล. แอบแทรกวาระในหัวข้ออื่นๆ : https://bit.ly/3zQ39so

เหตุใด “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดจึงกระทบต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า : https://bit.ly/3wLXT7l

อ่านแถลงการณ์เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ที่ : https://bit.ly/3d6D0M5