'บุญรอดบริวเวอรี่' มอบ 10 ล้านบาท เพิ่มห้องพักผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

'บุญรอดบริวเวอรี่' มอบ 10 ล้านบาท เพิ่มห้องพักผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ
19 กรกฎาคม 2564
228

บริษัท "บุญรอดบริวเวอรี่" มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยและเพิ่มห้องพักผู้ป่วย "โควิด-19" เป็นการเร่งด่วน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด เห็นความสาคัญในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

162670193012

      จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ล่าสุด คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อปรับปรุงอาคาร 14 ชั้น เป็นห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงเป็นการเร่งด่วน

162670197687

คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า "ที่ผ่านมาบริษัทบุญรอดฯ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และประชาชน เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ผ่านทางโรงงานผลิตในแต่ละจังหวัด และเครือข่าย สิงห์อาสา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และในครั้งนี้เมื่อทราบว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องการเพิ่มห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาารรุนแรงเป็นการเร่งด่วน จึงได้ประสานมอบเงินจานวน 10 ล้านบาท ให้กับ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จผลอย่างเร็วที่สุด 

162670200920

รศ.ดร.นพ.มล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยว่า "การปรับปรุงอาคารนี้จะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยเป็นการซ่อมแซมห้องพัก ห้องน้า ขยายระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบท่อและหัวจ่ายก๊าซออกซิเจน เพิ่มจุดทางานพยาบาล

162670208638

รวมทั้งติดตั้งระบบ monitoring ผู้ป่วยอาการหนัก เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตินี้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถใช้ในการรองรับผู้ป่วยด้านอื่นต่อไปในอนาคต"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง