ประกาศ 'กฎอัยการศึก' กทม. ข่าวเท็จ ทบ.โร่แจง อย่าหลงเชื่อ

ประกาศ 'กฎอัยการศึก' กทม. ข่าวเท็จ ทบ.โร่แจง อย่าหลงเชื่อ

'กองทัพบก' เตือน มีการจัดทำเอกสารเท็จ ระบุ ศบค.ทบ. เตรียมประกาศใช้ 'กฎอัยการศึก'ใน กทม. คุม 'โควิด-19' ในโซเชียลมีเดีย วอนอย่าส่งต่อ

19 ก.ค.2564 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก  กล่าวว่า ด้วยในขณะนี้มีการ จัดทำเอกสารเท็จและถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดีย อ้างว่าเป็น การแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า ก่อนการประกาศใช้กฎอัยการศึกใน กทม. เพื่อป้องกัน อันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในราชอาณาจักร ประกาศโดย ศบค.ทบ. นั้น

ขอเรียนว่าเป็นข่าวเท็จโดยสิ้นเชิง อย่าได้หลงเชื่อเพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมายและไม่มีหน่วยงานใดจัดทำขึ้น หากได้อ่านข้อความก็คงจะประเมินได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ขอย้ำอย่าส่งต่อ เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ปล่อยข่าวเท็จ ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการต่อข่าวเท็จดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป