'ประกันสังคม' ขอความร่วมมือนายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่อผ่าน 'SSO e-Service'

'ประกันสังคม' ขอความร่วมมือนายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่อผ่าน 'SSO e-Service'

สำนักงาน 'ประกันสังคม' ห่วงความปลอดภัย นายจ้าง 'ผู้ประกันตน' ขอความร่วมมือติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง 'SSO e-Service' หรือระบบออนไลน์

วันนี้ (19 ก.ค. 64) นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มสูงขึ้น สำนักงานประกันสังคมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน งดการมาติดต่องานหรือธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคม

 • ติดต่อประกันสังคม ผ่านระบบ 'SSO e-Service' หรือออนไลน์ 

ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ ผู้ประกันตน ผู้ใช้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์แทน ดังนี้

162668041879

 

กรณีผู้ประกันตน ขอรับประโยชน์ทดแทน

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ
 • สามารถรับแบบขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ช่องทาง download แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนใน www.sso.go.th
 • ส่งแบบพร้อมเอกสารได้ที่ไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร (Fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แอพพลิเคชั่น (Line)
 • รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานท่านสามารถเข้าดูได้ที่ www.sso.go.th
 • มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ผ่านช่องทาง E-mail : [email protected]
 • Webboard (กระดานสนทนา) Live Chat
 • Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

กรณีนายจ้างขอทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ให้นายจ้างเข้าช่องทาง e-Service ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 • ในหัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอ User สถานประกอบการ และ Password เพื่อการนำส่งข้อมูลเงินสมทบ แจ้งผู้ประกันตน เข้า - ออก จากงาน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน
 • พร้อมชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน ผ่านระบบ e-payment ได้ตลอดเวลา

กรณีการตรวจสอบข้อมูลของ 'ผู้ประกันตน'

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนส่งเงินสมทบยอดเงินชราภาพ และการรับสิทธิประโยชน์รวมถึงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุกกรณี
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
 • ช่องทางระบบสมาชิกผู้ประกันตนในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 • สามารถดาวน์โหลด Application SSO Connect
 • สอบถามผ่าน facebook Messenger ของ สำนักงานประกันสังคม
 • โทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือ นายจ้าง ผู้ประกันตน ใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการรวมตัวกัน ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

162668041879