เช็คคืบหน้า! 'เงินเยียวยาประกันสังคม' มาตรา 40 กรณีสมัครใหม่-คนเก่าขาดส่งเงินสมทบ

เช็คคืบหน้า! 'เงินเยียวยาประกันสังคม' มาตรา 40 กรณีสมัครใหม่-คนเก่าขาดส่งเงินสมทบ

เยียวยา 5,000 บาท เช็คคืบหน้า "เงินเยียวยาประกันสังคม" มาตรา 40 กรณีสมัครใหม่-คนเก่าขาดส่งเงินสมทบ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เกาะติดอัพเดทมาตรการ "แจกเงินเยียวยา" ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th กรณี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกอบอาชีพอิสระ

กระความสนใจกรณี "เยียวยามาตรา 40" ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ และจะได้รับสิทธิ "เงินเยียวยา" ช่วยเหลือผลกระทบแรงงานจากการล็อกดาวน์ ครั้งนี้ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยในส่วนของแรงงานนอกระบบมีมากถึง 20 ล้านคน ซึ่งเข้าสู่ระบบประกันสัมคมตามมาตรา 40 เพียงประมาณ 3 ล้านราย เมื่อรัฐบาลเปิดให้เยียวยาทำให้มีแรงงานในส่วนนี้สนใจมาตราดังกล่าวจำนวน ทั้งคนใหม่และคนเก่า

สมัครใหม่มาตรา 40

ต้องมีคุณสมบัติคือ สัญชาติไทย อายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33 ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39 และไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ


เช็คคืบหน้า! 'เงินเยียวยาประกันสังคม' มาตรา 40 กรณีสมัครใหม่-คนเก่าขาดส่งเงินสมทบ

เคยสมัครมาตรา 40 แล้ว

เกิดคำถามว่า กรณีแรงงานเคยสมัครมาตรา 40 มาแล้ว แต่ กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะรักษาสิทธิที่จะรับเงินเยียวยา ต้องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง สำหรับมาตรา 40 กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน หากประสงค์จะส่งต่อ ให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เช็คคืบหน้า! 'เงินเยียวยาประกันสังคม' มาตรา 40 กรณีสมัครใหม่-คนเก่าขาดส่งเงินสมทบ

คืบหน้าเงินเยียวยาประกันสังคมไปถึงไหนแล้ว

การได้รับการเยียวยานั้น ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ​ รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่าย เสนอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้  นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา 40 ได้เลย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ามาแล้วราว 2 แสนราย

โดยช่องทางที่สามารถสมัคร มาตรา 40 ได้ มีดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม (https://www.sso.go.th)