ทั่วไป

แห่เช็คสิทธิ์-สมัครเยียวยา 'ประกันสังคม' มาตรา 39 มาตรา 40 หวังรับ 5,000 บาท

ประชาชนจำนวนมาก แห่เช็คสิทธิ์-สมัครเยียวยา "ประกันสังคม" มาตรา 39 มาตรา 40 หวังสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากมีมติ ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยา ลูกจ้างและกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจาก "มาตรการล็อกดาวน์" ใน "10 จังหวัดสีแดงเข้ม" ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา

ประกันสังคมจังหวัดยะลา เร่งเปิดมาตรการ เยียวยา 10 จังหวัดล็อกดาวน์ หลังรัฐบาลอนุมัติเพิ่มทุกสิทธิ ม.33 ม.39 และม.40

ล่าสุดวันนี้ 16 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 3 แล้ว ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้มีประชาชนที่สนใจทยอยเดินทางมาสมัครและสอบถามรายละเอียดกันเป็นจำนวนมาก

นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า รูปแบบการช่วยเหลือลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

ส่วนผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน ในขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมหลักฐานเป็นผู้ประกันตนเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทด้วย

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจต้องรอหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอีกครั้งว่าจะสามารถครอบคลุมได้หรือไม่ และหากใครที่ออกจากงานไปแล้วจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 ก็ต้องสมัครมาตรา39 หรือ 40 ใหม่ ถึงจะมีสิทธิ์

ส่วนค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเก็บเงินในเรื่องของการขึ้นทะเบียนจะไม่มีในเรื่องของค่าขึ้นทะเบียน การมาสมัครเพียงถือบัตรประจำตัวประชาชนกรอกใบสมัครให้ละเอียดก็สามารถสมัครได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ