ต่างประเทศ

‘ไทย’ หนุนข้อริเริ่ม B3W ‘สหรัฐ’ ฟื้นอาเซียนพ้นโควิด

ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - สหรัฐสมัยพิเศษ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” แสดงความสนับสนุนสหรัฐ ตามแนวทางข้อริเริ่ม “Build Back Better World” (B3W) เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของภูมิภาคจากโควิด-19 รวมทั้งเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาว ในฐานะที่ลาว เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ และนายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เป็นประธานร่วม โดยมีเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมฯ หารือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูจากโควิด-19 โดยสหรัฐ ย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน ผ่านการบริจาคในรูปแบบทวิภาคี และกลไกโคแวกซ์ (COVAX)

นายดอน ยังได้สนับสนุนข้อริเริ่ม “Build Back Better World” (B3W) และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐ และเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน

"สหรัฐมีบทบาทที่สร้างสรรค์ ในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-19 และบทบาทของอาเซียนในการเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกผู้เล่นในภูมิภาค" นายดอน กล่าวย้ำ  

162633215131

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสหรัฐ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งสหรัฐ ได้เน้นย้ำว่า อาเซียนและสหรัฐ มีผลประโยชน์และวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง