อสังหาริมทรัพย์

อสังหาฯหวั่นเจ็บแต่ไม่จบแนะ3แผนสกัดโควิดลากยาว

อธิป พีชานนท์ ระบุหวั่นมาตรการล็อกดาวน์ 14 วันเจ็บแต่ไม่จบ แนะ 3 วาระเร่งด่วน " คัดกรอง -ฉีดวัคซีน- เยียวยา"เร่งดำเนินการสกัดโควิดลากยาว

นายอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า มาตรการล็อกดาวน์ โดยทฤษฎีน่าจะดีขึ้น เพราะทำให้คนไม่กระจายตัวลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโรคด้วยการลดกิจกรรมที่จะลดความเสี่ยง แต่รัฐบาลก็ต้องวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่า ระหว่างล็อกดาวน์ 14 วัน จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

โดย 3 วาระที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือ 1.จัดให้มีการตรวจคัดกรองให้มากที่สุด 70 -80% ของคนในพื้นที่หรือ 3ใน4 ของประชาชนให้้มีโอกาสได้ตรวจคัดกรองในราคาที่ไม่แพง ไม่ใช่ว่า 14 วันแล้วทุกอย่างเหมือนเดิม 2.เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดง ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และ 3.เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ รัฐบาลจะดูแลอย่างไร เมื่อเผชิญปัญหาปากท้องหนัก สุดท้ายต้องกลับภูมิลำเนาทำให้เกิดการแพร่เชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

“รัฐบาลควรทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 3 เรื่องเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล็อกดาวน์ครั้งนี้ผู้ประกอบการยอมที่จะเจ็บแล้วจบ แต่กลัวจะกลายเป็นว่าเจ็บแล้วเจ็บอีกเหมือนคนกลัวเข็มแต่ยอมฉีดเพราะกลัวตายคิดว่า 2-3 วินาทีจบ แต่ระหว่างฉีดเข็มเกิดหักคาแขน เจ็บซ้ำหนักไปอีก"