เก็บน้ำ 7 จุดรอบพื้น 'โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้' ส่งตรวจหา 'สารเคมี'

เก็บน้ำ 7 จุดรอบพื้น 'โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้' ส่งตรวจหา 'สารเคมี'

กรมควบคุมมลพิษ เก็บน้ำ 7 จุดรอบพื้นโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ส่งตรวจหา "สารเคมี" ที่เป็นอันตรายจะเร่งบำบัด พร้อมสำรวจคุณภาพอากาศรอบจุดเกิดเหตุ "โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้"

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่คพ. ติดตามคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรปราการ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 ซ.กิ่งแก้ว 21 หมู่ที่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก "โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ และคลองโดยรอบที่เกิดเหตุ จำนวน 7 จุด ได้แก่
 • คลองชวดลาดข้าว จำนวน 2 จุด ด้านฝั่งตะวันออกของโรงงานเกิดเหตุ
 • จุดปากท่อน้ำเสียที่ไหลลงคลองชวดลาดข้าว 1 จุด
 • คลองูอาจารย์พร จำนวน 1 จุด ด้านเหนือโรงงานเกิดเหตุ
 • ปากท่อน้ำเสียไหลลงคลองอาจารย์พร 1 จุด
 • บึงน้ำด้านตะวันตกของโรงงานเกิดเหตุ 1 จุด
 • บริเวณรางน้ำหน้าโรงงานเกิดเหตุ 1 จุด

ทั้งนี้ เก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมวลพิษ ตรวจวิเคราะห์ หา สาร Styrene ซึ่งอยู่ในกลุ่ม VOCs และ Oil&Grease

162556376069

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยนำส่งห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมวลพิษเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารสไตรีนที่ใช้เป็นองค์ประกอบทำเม็ดพลาสติก รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่ายอื่นๆ หากพบในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจะเร่งบำบัดต่อไป

162556377614

ขณะที่ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ 5 สถานี ได้แก่
 1. ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
 2. ต.บางโปรง อ.เมือง
 3. ต.ตลาด อ.พระประแดง
 4. ต.ปากน้ำ อ.เมือง
 5. ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
พร้อมทั้งได้นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพ​อากาศในบรรยากาศ​เคลื่อนที่ไปติดตั้งบริเวณ​เขตปลอดภาษีอากร​ ท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ​ (ด้านทิศเหนือท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ​)​ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าว​
โดยผลการตรวจวัด​คุณภาพ​อากาศในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพ​มหานครในพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า​อยู่​ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม​ กรมควบคุมมลพิษจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และจะรายงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะต่อไป โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เวลา 12.00 น. สรุปได้ดังนี้
• PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 7 – 22 มคก./ลบ.ม.
• PM10 เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 13 – 35 มคก./ลบ.ม.
• O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 10 - 20 ppb
• CO เฉลี่ย 8 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0 - 0.56 ppm
• NO2 เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 5 - 12 ppb
• SO2 เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0 - 6 ppb
162556393155
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai