'ฝ่ายค้าน' ลุยอภิปรายไม่ไว้วางใจ 'รัฐบาล' ดีเดย์ยื่นญัตติ สิงหาคม นี้

'ฝ่ายค้าน' ลุยอภิปรายไม่ไว้วางใจ 'รัฐบาล' ดีเดย์ยื่นญัตติ สิงหาคม นี้

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผยแจ้งฝ่ายค้านให้เตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ เตรียมยื่นญัตติ เดือนสิงหาคมนี้

       นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภา ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้การอภิปรายเกิดขึ้นก่อนปิดสมัยประชุม วันที่ 18 กันยายน ทั้งนี้ตนเห็นว่า การอภิปรายดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรปล่อยให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเคยเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยเฉพาะ โควิด-19 และวัคซีน แต่รัฐบาลไม่ดำเนินการจนส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ

      "ครั้งนี้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งเศรษฐกิจและมีผู้เสียชีวิต เชื่อว่าหากสภาได้ฟังเหตุผลการอภิปราย จะเห็นด้วยเชื่อว่าสภาฯ จะเห็นด้วย  แม้เสียงของฝ่ายค้านในสภาฯ จะเป็นแรงเสียงของรัฐบาลก็ตาม" นายประเสริฐ กล่าว.