เริ่มแล้ว! รพ.รามาธิบดี เปิด ‘จองฉีดวัคซีน Moderna' ราคาเข็มละ 1,500 บาท

เริ่มแล้ว! รพ.รามาธิบดี เปิด ‘จองฉีดวัคซีน Moderna' ราคาเข็มละ 1,500 บาท

รพ.รามาธิบดี เปิด "จองฉีดวัคซีน Moderna" ราคาเข็มละ 1,500 บาท เริ่มเปิดจองในกลุ่มประชาชน-องค์กร 5 ก.ค.64 ย้ำ "วัคซีนโมเดอร์นา" มีจำนวนจำกัด เริ่มเปิดจอง 8.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งประชาชนทั่วไปสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก โมเดอร์นา ( Modernaเริ่มสั่ง "จองฉีดวัคซีน Moderna" ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ..64 เริ่มเวลา 08.30 . จนถึงวันที่ 11 ..64

ด่วน! "วัคซีนโมเดอร์นามีจำนวนจำกัด โดยมีค่าวัคซีนและค่าบริการฉีด 1,500 บาทต่อโดส กรณีจองในนามองค์กร จำนวนตั้งแต่ 100 โดสขึ้นไป ขอให้ติดต่อที่ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี E-mail:[email protected]

สำหรับรายละเอียดและช่องทางการสั่งจอง สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางเว็บไซต์ http://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna

162540204391

ทั้งนี้ วัคซีน “โมเดอร์นา” (Moderna) ถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ลำดับที่ 4” ที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน โดยจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และมีอายุจนถึง 12 พฤษภาคม 2565 (วัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.ของไทย ตัวที่1-3 ได้แก่ ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน)

วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรกที่เป็น “วัคซีนทางเลือก” สำหรับโรงพยาบาลเอกชน องค์กรชาวต่างชาวต่างชาติ และประชาชนที่สนใจในประเทศไทย โดยเป็นการฉีดโดยภาคเอกชน ใครจะฉีดต้องเสียเงิน ไม่ฟรีเหมือนวัคซีนที่จัดหาโดยรัฐ โดยการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาของประเทศไทย นำเข้าผ่าน “บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด” โดย “องค์การเภสัชกรรม” เป็นตัวแทน “ภาครัฐ” ที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามแนวทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ

ขณะที่ วันนี้ (4 ก.ค.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชน 6,400 ราย ใน 2 กลุ่ม ได้แก่

  • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และได้แจ้งคิวเต็มแล้ว ในเวลาต่อมา