การเงิน

คลังเล็งขยายเวลา'ยิ่งใช้ยิ่งได้'เป็นสิ้นพ.ย.นี้

คลังเตรียมขยายเวลาโครงการ”ยิ่งใช้ยิ่งได้”จากเดิมสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้ เป็นสิ้นสุด 30 พ.ย.นี้ พร้อมทั้ง ขยายยอดใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ต่อวัน จากเดิม 5 พันบาทต่อคนต่อวัน เป็น 1 หมื่นบาทต่อคนต่อวัน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ”ยิ่งใช้ยิ่งได้”ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ได้สิ้นสุดการให้เปลี่ยนโครงการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 โดยมีประชาชนทำการลงทะเบียนจำนวน 4.52 แสนคน ซึ่งเมื่อตรวจสอบรายการลงทะเบียนซ้ำและลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้ว มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 4.18 แสนคน ซึ่งรวมถึง ผู้ที่เปลี่ยนมาจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 2.46 แสนคน

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านคน สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง

โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ของภาครัฐ และส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ สศค.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการพิจารณาขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e - Voucher จากแต่เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564 พร้อมทั้ง ขยายยอดใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ต่อวัน จากเดิม 5 พันบาทต่อคนต่อวัน เป็น 1 หมื่นบาทต่อคนต่อวัน

ซึ่งการขยายยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 15 ก.ค. 2564 และจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e - Voucher ย้อนหลัง โดยการใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1–14 ก.ค. 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ไม่เกิน 5 พันบาทต่อคนต่อวันเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 30 พ.ย. 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อคนต่อวัน โดยจะยังคงได้รับสิทธิ e - Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7 พันบาทต่อคนเท่าเดิม ตลอดระยะเวลาโครงการ