ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ยืนยันคุณภาพวัคซีนไม่มีปัญหา

ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ยืนยันคุณภาพวัคซีนไม่มีปัญหา

ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ยืนยันคุณภาพวัคซีนไม่มีปัญหา ยันเก็บรักษา ควบคุมรัดกุมทุกขั้นตอน

จากรณีที่คณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคชีนด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ได้รับรายงานวัคซีน C) รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวกลายเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีน และเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของ บริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอไห้ระงับการฉีดวัคซีนซิโนแวครุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ล่าสุด ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ตามที่ อย. ได้แจ้งเตือนเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนซึ่งอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมในบางจุดฉีดนั้น 

ศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ขอยืนยันว่า วัคซีนที่ศูนย์ฯ ถูกเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จึงไม่พบปัญหาคุณภาพใดๆ

162495578185