เตรียมกระจาย 'วัคซีนโควิด' แก่ 'ผู้ประกันตน ม.33' ให้นนทบุรี -ปทุมธานี

เตรียมกระจาย 'วัคซีนโควิด' แก่ 'ผู้ประกันตน ม.33' ให้นนทบุรี -ปทุมธานี

รมว.เฮ้ง หารือร่วมผู้ว่าฯ นนทบุรี ปทุมธานี เตรียมแผนกระจาย 'วัคซีนโควิด' แก่ 'ผู้ประกันตน ม.33'

วันนี้ (28 มิ.ย.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ'ฉีดวัคซีนโควิด-19' ให้ 'ผู้ประกันตนม.33' ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การ 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' เป็นวาระแห่งชาติ

กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งที่ผ่านกระทรวงแรงงาน มีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 408,794 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48 (ยอดสะสมวันที่ 6-24 มิ.ย.64)

  • เปิดจุดฉีด 'วัคซีนโควิด 19' แก่ 'ผู้ประกันตนม.33' นนทบุรีและปทุมธานี

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดนนทบุรี มี'ผู้ประกันตนม.33'ที่ต้องการรับวัคซีนจำนวน 174,807 คน 'วัคซีนโควิด-19ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 75,000 โดส โดยกำหนดจุดฉีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลารัตนาธิเบศ มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเป็นผู้ดูแล มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 2,500 คน จำนวน 30 วันทำการ

ในส่วนจังหวัดปทุมธานี มี'ผู้ประกันตนม.33' ที่ต้องการรับ 'วัคซีนโควิด-19'จำนวน 244,639 คน วัคซีนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 75,000 โดส โดยกำหนดจุดฉีด 2 จุด ได้แก่

จุดแรก ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอสเป็นผู้ดูแล มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,500 คน

จุดที่สอง ที่ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเป็นผู้ดูแล มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,500 คน จำนวน 25 วันทำการ

  • กระจาย'วัคซีนโควิด 19' สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่'ผู้ประกันตนม.33'

“การประชุมของกระทรวงแรงงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีในวันนี้ เพื่อหารือแผนการฉีด'วัคซีนโควิด-19'ให้กับ 'ผู้ประกันตนม. 33' ของทั้งสองจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงานให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว”นายสุชาติ กล่าว