'เชียงใหม่' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 3 ราย เฝ้าระวัง 'คลัสเตอร์สถาบันกวดวิชา'

'เชียงใหม่' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 3 ราย เฝ้าระวัง 'คลัสเตอร์สถาบันกวดวิชา'

"เชียงใหม่" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 3 ราย ในขณะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจาก "คลัสเตอร์สถาบันกวดวิชา" ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย  ทำให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมเป็น 4,134 ราย โดยมีผู้ที่รักษาหายแล้ว 4,085 ราย  และยังคงมีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 22 ราย  แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 13 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 7 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 2 ราย  โดยไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม  ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย เท่าเดิม

162436527018

สำหรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ รวมทั้งหมด 920 ราย พบติดเชื้อ 3 ราย  ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังเป็นเช่นเดิม คือ การมีผู้สัมผัสโรคในจังหวัดเสี่ยง แล้วเดินทางเข้ามาในจังหวัด หลังจากนั้นก็นำเชื้อมาแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัว และที่ทำงาน เช่นเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 รายที่พบวันนี้  ที่หลังจากมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการระบาดด้วยสาเหตุการสัมผัสในครอบครัว โดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย มีดังนี้

ผู้ติดเชื้อรายแรก รหัส CM 4215 เป็นเด็ก เพศหญิง อายุ 10 เดือน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ติดเชื้อรหัส CM 4199 และ CM 4212 เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว โดยเป็นการตรวจซ้ำครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64 จนพบว่าผลเป็นบวก

ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่ 2 และ 3 รหัส CM 4216 เป็นเพศหญิง อายุ 64 ปี ซึ่งติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด และ รหัส CM 4217 เป็นเด็ก เพศชาย อายุ 2 ปี เป็นบุตรของผู้ติดเชื้อรายที่ 2 (CM 4216) โดยทั้ง 2 ราย ไม่มีอาการ และเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยทีมสอบสวนโรคอำเภอสารภี 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากปัจจัยเสี่ยง คือ การสัมผัสในครอบครัว จึงขอย้ำเตือนให้ทุกท่านที่ไปพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคร่งครัดกับการกักตัว และต้องระมัดระวังเรื่องความใกล้ชิดในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะทำให้ท่านละเลยมาตรการในการป้องกันโรคได้ จึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน หรือ Cluster ได้ง่าย

สำหรับ Cluster ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ คือ คลัสเตอร์ของติวเตอร์สถาบันกวดวิชา ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 4 รายแล้ว และยังมีผู้เฝ้าระวังอีกจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และเร่งหากลุ่มผู้สัมผัสเข้ามาตรวจสอบโรค  เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง  แต่เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ต้องเฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่

ส่วนการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงต้องรณรงค์กันอย่างเร่งด่วน โดยเป้าหมายการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนเชียงใหม่จะต้องฉีดวัคซีน 1.2 ล้านคน ขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดแล้ว 817,351  คน คิดเป็นร้อยละ 68 คงค้างอีก 382,649 คนหรือร้อยละ 32 ขณะนี้มีผู้ฉีดไปแล้ว 113,848 คน

162436527255

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาร่วมใจกันฉีดวัคซีน เพื่อเป็นกำแพงปกป้องโรค COVID-19 ให้กับคนเชียงใหม่ โดยจองคิวผ่านเว็บเบส “ก๋ำแปงเวียง” ที่เดียว ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถส่งรายชื่อเป็นองค์กรเข้ามาจองคิวได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่