'กสร.' ผนึก รัฐ-เอกชน คุม 'โควิด-19' ใน 'สถานประกอบกิจการ' และ 'โรงงาน'

'กสร.' ผนึก รัฐ-เอกชน คุม 'โควิด-19' ใน 'สถานประกอบกิจการ' และ 'โรงงาน'
22 มิถุนายน 2564
171

'กสร.' ร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าตรวจ 'สถานประกอบกิจการ' ทั่วประเทศ กำหนดมาตร การป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส'โควิด-19' ใน 'สถานประกอบกิจการ' และ 'โรงงาน' อุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ('กสร.') เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง การฉีดวัคซีน รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรค'โควิด-19' ใน 'สถานประกอบกิจการ' 'โรงงาน' อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายพนักงานตรวจแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัส 'โควิด-19' ใน 'สถานประกอบกิจการ' ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3,304 แห่ง

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานและปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ 'สถานประกอบกิจการ' ทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่าน Platform online : Thai Stop COVID plus และ Thai Save Thai ซึ่งสถานประกอบกิจการได้ให้ความร่วมมือประเมินตนเองเกินกว่าร้อยละ 52 และได้นำผลการประเมินตนเองของ 'สถานประกอบกิจการ' ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มาจัดทำเป็นแผนเข้าตรวจประเมิน 'โรงงาน' ในพื้นที่

โฆษก 'กสร.' กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ BOI ร่วมกันจัดทีมตรวจประเมิน 'โรงงาน' ในพื้นที่ (onsite) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ในส่วนของ 'สถานประกอบกิจการ' ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1-10 ได้ร่วมกับกรม 'โรงงาน'อุตสาหกรรม สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และกองประเมินผลกระทบ กรมอนามัย ได้จัดทำแผนเข้าตรวจประเมินในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง