กรมโรงงานฯ เล็ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19

กรมโรงงานฯ เล็ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19
22 มิถุนายน 2564
2,161

โรงงานอุตสาหกรรม 59,013 แห่ง ทั่วประเทศเตรียมเฮ ! หลังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีต่อเนื่องอีก 1 ปี หลังสิ้นสุด 9 มิ.ย.64 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 คาดจะมีผลตั้งแต่ 10 มิ.ย.64 จนถึง 9 มิ.ย.65

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้นนั้น

ในส่วนของ กรอ.ได้นำเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาดไปอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2563 ที่สิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าว จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงและนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้

“การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงานเป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแล้วก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565” นายประกอบ กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 59,031 โรงงาน รวมเป็นเงินประมาณ 272,246,100 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง