โควิด 'คลัสเตอร์หนองกี่' ระบาด หวั่นลามสู่เด็ก สั่งปิด 5 ศูนย์พัฒนา

โควิด 'คลัสเตอร์หนองกี่' ระบาด หวั่นลามสู่เด็ก สั่งปิด 5 ศูนย์พัฒนา
21 มิถุนายน 2564
717

ปราจีนบุรีหวั่น "คลัสเตอร์หนองกี่" ระบาด ลามสู่เด็ก สั่งปิด 5 ศูนย์พัฒนา สถานการณ์โควิดล่าสุดพบผู้ป่วย 10 ราย สะสมรวม 531 ราย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ 21 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานพบประกาศคำสั่งปิด 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ประกาศในสื่อออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงลงพื้นที่ขอพบกับนายอุดม แนวสุข นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ อายุ 69 ปี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

นายอุดม กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทางเทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ได้สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ไป จำนวน 5 ศูนย์ เนื่องจากเขตพื้นที่ ในคลัสเตอร์เขต ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวม จำนวน 12 ราย ปัจจุบัน ไปรักษาอาการอยู่ที่ รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชมงคล (กบินทร์บุรี) จำนวน 6 ราย และ ไปรักษาอาการที่ รพ.กบินทร์บุรี 6 ราย

และเนื่องจากเกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในเขตชุมชน เป็นเขตที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตั้งอยู่ด้วย จึงประชุมร่วมกับชุมชน ,ผู้ปกครอง เกรงว่าอาจติดต่อมายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่มี ข่วงอายุระหว่าง 1 -3 ขวบได้ จึงพิจารณาออกคำสั่งเทศบาลฯ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ ที่มี นักเรียน รวม จำนวน ประมาณ250 คน ครูพี่เลี้ยงและบุคลากร จำนวน 24 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. – 4 ก.ค.64 หากเหตุการณ์ไม่ขยาย จะพิจารณาเปิดเรียนต่อไป


เรื่องการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่ รวมจำนวน 15 วัน นั้น ไม่ได้ปิดถาวร ปิดช่วงระยะเวลาที่มีผู้ติดเชื้อในละแวกพื้นที่ของเราเอง คาดว่าประมาณ วันที่ 4 ก.ค.64 นี้จะเปิดเรียนได้ตามปกติ ระหว่างปิดเรียน ได้มีการแจกจ่ายนมโรงเรียน มีครูพี่เลี้ยงนำใบงานไปแจกให้นักเรียน – ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรม”นายอุดมกล่าว

คลิปข่าว

และ กล่าวต่อไปว่า “สำหรับแนวทางจัดงบประมาณเพื่อการจัดสรรวัคซีนนั้น กำลังริเริ่มที่จะสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้คุยปรึกษากับสำนักปลัดเทศบาลฯ เบื้องต้นคาดว่า ประมาณ 10,000 โดส แต่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าเป็นอย่างไร”นายอุดมกล่าวในที่สุด


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โดยนายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีรายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 512 ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 342 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 54 ราย ตรวจใน ARI Clinic 111 ราย ตรวจ ใน ALQ 2 ราย) รอผล 52 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 25,879 ราย วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 10 ราย สะสมรวม 531 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 159 ราย ผู้ป่วยรักษานอกเขต รักษานอกเขตสะสม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม 369 ราย

รายละเอียด Timeline เบื้องต้น และสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 ราย ( รายที่ 522-531) เป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากพื้นที่ ต.หนองกี่ 4 ราย ที่เหลือเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ติดต่อจากในบริษัท และ ติดต่อจากบุคคลในครอบครัว


หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 10 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง