ราชกิจจาฯ 'คลายล็อก' มาตรการคุม 'โควิด-19' เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ราชกิจจาฯ 'คลายล็อก' มาตรการคุม 'โควิด-19' เริ่ม 21 มิ.ย.นี้
20 มิถุนายน 2564
4,763

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ข้อกำหนดคลายล็อกมาตรการคุมโควิด-19 ตามพื้นที่โซนสี อย่างเป็นทางการ พื้นที่สีแดงเข้มนั่งทานอาหารได้ถึง 23.00 น. เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

วันนี้ (20 มิ.ย.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) เพื่อคลายล็อก มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตามระดับของพื้นที่โซนสี ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้มากขึ้น ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรคด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ศบค.คลายล็อก 4 จังหวัด นั่งทานอาหารในร้านถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 21 มิ.ย.

สาระสำคัญของการคลายล็อก ผ่อนคลาย ตามข้อกำหนดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ มาตรการตามระดับของพื้นที่โซนสี อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่

162416037065

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
- ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
- บริโภคอาหารในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.
- งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร
- ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
- ปิดสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี โดยให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

162416043979

พื้นที่ควบคุม (สีแดง)
- ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน
- บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
- งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
- ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
- ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
- สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

162416044048

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีส้ม)
- ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
- บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
- ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ
- ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
- สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

162416044194

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง)
- ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน
- บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
- ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
- ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ
- ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
- สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท

162416044218

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง