ทีมแพทย์เรียก 42 โรงงาน กวดขัน Bubble and seal

ทีมแพทย์เรียก 42 โรงงาน กวดขัน Bubble and seal
18 มิถุนายน 2564
146

ทีมแพทย์เรียก 42 โรงงาน ร่วมมาตรการ Bubble and seal หลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใน จ.ตรังเกิดการระบาดมาแล้ว 2 โรงงาน มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 900 คน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรม นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง ,นางพรทิพา อัครสุด อุตสาหกรรมจ.ตรัง ,นายประชา งามวิริยะกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ตรัง เรียกประชุมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจ.ตรัง จำนวน 42 แห่ง ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัด ว่าด้วยความร่วมมือการนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบมีส่วนร่วม (Bubble and seal) เป็นเวลา 28 วัน นับจากวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านมาได้ 8 วัน เพื่อรับทราบปัญหา และรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ซักซ้อมและกวดขันวิธีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้เคร่งครัด ป้องกันการระบาดของเชื้อในโรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เพราะในจ.ตรังเกิดการระบาดรุนแรงมาแล้ว 2 โรงงาน มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 900 คน

ขณะนี้สถานการณ์ภายในโรงงานเริ่มสงบลง แต่การระบาดในครอบครัว และคนใกล้ชิดในชุมชนยังคงมีอยู่ ประกอบกับขณะนี้การระบาดของเชื้อโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้กำลังรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงกวดขันให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันขอให้ทุกโรงงานปฏิบัติตามคำสั่งจ.ตรัง ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งแรงงานคนไทยหากรับจะต้องกักตัว 14 วัน ก่อนเข้าทำงาน แต่ในที่นี้ หลายโรงงานงดรับคนงานไทยอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

ทางด้าน นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานถุงมือยาง “บริษัท ศรีตรังโกลฟส์” ที่ ต.ควนธานี อ.กันตัง กลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตรัง หลังทางโรงงานมีการร้องขอ เนื่องจากผล Swab พนักงานที่อยู่ในโรงงานครั้งสุดท้ายจำนวน 815 คน ผลติดเชื้อ 26 ราย ซึ่งติดเชื้อไม่เกิน 10% หรืออยู่ในอัตราที่ 3% รง.จึงเปิดดำเนินการได้ตามมติกรรมการโรคติดต่อ

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง