ตรวจผล 'สลาก ธ.ก.ส.' งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจผล 'สลาก ธ.ก.ส.' งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ตรวจผล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 16 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 10 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 22 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2          PN 4232497

ชุดเกษตรมั่นคง 3          RQ 4232497

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3          ถ9 4232497

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4          ภ6 4232497

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกมตรมั่งคั่ง 5          คS 4232497

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

4232497

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมันคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,00 บาท

3075940          8957188          9439654

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

247          712

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

7183

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12.000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

0033140          0581820          1284077          1957178          2839077

5871458          6062948          6476259          9492875          9666079

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งดั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งดั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

0415098          3600992          4086111          4858419          5048911

5202124          5703841          5926046          5963317          6090836

7074772          7388178          7404428          7886369          8009935

8058189          8241580          9000995          9514803          9614619

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งดั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0022319          0104798          0215024          0486678          0503336

0513760          0568661          0605751          0641107          0795948

0812662          0945093          2194057          1002789          2300696

1009876          2325869          1032121          2441544          1064031

2580916          1386145          2906732          1667444          2992817

1692274          3097083          1742152          3342918          2080822

3408682          2190661          3594428          3618191         3642652

3760888          3834695          3897969          3924538          4043980

4108301          4130369          4283889          4322217          4381880

4414580          4432512          4736469          4970740          5195598

5208365          5314738          5341670          5374691          5471199

5544585          5623916          5705802          5707924          5750482

5775252          5867922          5992683          6032601          6291062

6332871          6402898          6567534          6595662          6638616

6741624          6771080          6897695          6914650          7050858

7064273          7275429          7472276          7620034          7622547

8085279          8106206          8308963          8363202          8601251

8700459          8733362          8813008          8932799          9125629

9189578          9309079          9344645          9354683          9384341

9586460          9679517          9801625          9837955          9903351


สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ถกฉฑ 2497