สวนสาธารณะ งบ 29 ล้านถูกปล่อยรกร้าง ผู้ว่าฯมุกดาหารแจงด่วน

ชาวมุกดาหารร้องสวนสาธารณะงบประมาณ 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้าง ผู้ว่าฯแจงด่วนเตรียมสั่งปรับปรุง

โครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 รวม 5 จุด ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้างขาดคนเหลียวแล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 64 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจ โครงการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี 2559 โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท ปล่อยรกร้าง หญ้าปกคลุม ขาดคนเหลียวแล

โดยรายละเอียดโครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดศรีปทุม ตำบลมุกดาหาร

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณวัดป่าศิลาวิเวก ตำบลมุกดาหาร

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดสำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร ตำบลศรีบุญเรือง

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหาร งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท รวม 5 โครงการ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ถูกปล่อยรกร้างนั้นตอนนี้ทางผู้ว่าเองได้รับทราบแล้วซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้งบประมาณของจังหวัดปี 59 ปกติแล้วต้องส่งมอบให้เทศบาลเจ้าของพื้นที่หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะสวนสุขภาพต้องใช้คนดูแลแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบให้เทศบาล

และตอนนี้ทางเทศบอลที่จะรับมอบก็บอกว่าถ้ามีการส่งมอบต้องทำให้ใช้ได้ก่อนถึงจะรับมอบไปดูแลซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ก็จะเข้าไปปรับปรุงโดยไม่ใช้งบประมาณแต่ถ้าจะมีการใช้งบประมาณก็ให้ทำเรื่องขอมาที่จังหวัดซึ่งทางจังหวัดมีงบฉุกเฉินอยู่แล้ว