ทั่วไป

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 924 จับตาปากน้ำ อยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอดพุ่ง 924 จับตาปากน้ำสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี สงขลา ปทุมธานี ระนอง และปัตตานี

รายงานสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก


1 กรุงเทพมหานคร 924 ราย
2 สมุทรปราการ 217 ราย
3 พระนครศรีอยุธยา 206 ราย
4 สมุทรสาคร 139 ราย
5 นนทบุรี 122 ราย
6 สงขลา 89 ราย
7 ปทุมธานี 77 ราย
8 เพชรบุรี 62 ราย
9 ระนอง 42 ราย
10 ปัตตานี 41 ราย

162356252827


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดคงอันดับที่ 1 ของประเทศ จำนวนลดจากพันราย จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ยอดเกินร้อย ขณะที่ สงขลา ปทุมธานี เพชรบุรี ระนองและปัตตานี ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้

162356254660

162356184910

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี

162356086651

ศปก.ศบค. สรุปสถานการณ์โรคโควิด19 โควิดวันนี้ ประจำ 13 มิ.ย. 2564

• ยังระบาดต่อเนื่อง มีแนวโน้มไม่ลดลง
• ผู้ติดเชื้อจากระบบบริการฯ เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล
• กทม. , ปริมณฑล มีแนวโน้มคงที่
• จ. อื่น พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
• สถานที่เสี่ยง: โรงงาน ชุมชน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด

162356209039

162356207589

162356206199

162356205029

จำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด19 จากคลัสเตอร์ใหม่ที่พบ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2564

• กทม. และปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรสาคร) รวมทั้งหมด +77 ราย

• จ. อื่น ได้แก่ เพชรบุรี อยุธยา และปัตตานี รวมทั้งหมด +218 ราย

162356099972

162356098987

162356097724

จำนวนผู้ป่วย โควิด19 อาการหนักและที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ETT) ณ วันที่ 12 มิ.ย. 64

ผู้ป่วยอาการหนัก • มีแนวโน้มลดลงทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด

ผู้ป่วยที่ต้องใช้ ETT • มีแนวโน้มคงที่ และอาจลดลงเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยอาการหนักมีแนวโน้มดีขึ้น

162356111872

162356110843

162356109833

การให้บริการฉีด วัคซีนโควิด19 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก +66,037 ราย จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง +42,167 ราย (รวม 108,204 โดส) ทำให้ตอนนี้มียอดการให้วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 12 มิ.ย. 64 จำนวน 6,081,242 โดส

162356116653

การให้บริการฉีด วัคซีนโควิด19 เฉพาะพื้นที่ กทม. ณ วันที่ 12 มิ.ย. 64 • ในสถานพยาบาล +27,693 โดส • นอกสถานพยาบาล +47,380 โดส (รวม 75,073 โดส) ทำให้ตอนนี้มียอดการให้วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 12 มิ.ย. 64 จำนวน 1,648,948 โดส

162356120778

162356305184

162356301559

162356300575

162356299677

162356298682