ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท 'ปลอดดอกเบี้ย'เพิ่ม 'ทักษะแรงงาน' สู้โควิด

ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท 'ปลอดดอกเบี้ย'เพิ่ม 'ทักษะแรงงาน' สู้โควิด
11 มิถุนายน 2564
42

'ก.แรงงาน' ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท 'ปลอดดอกเบี้ย' เพิ่ม 'ทักษะแรงงาน'ช่วยสถานประกอบกิจการสู้วิกฤตโควิด–19 ระลอก 3

'กระทรวงแรงงาน' โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 'กพร.'ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เยียวยาความเดือดร้อนของกำลังแรงงานในประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนา 'ทักษะแรงงาน' เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสามารถกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 'ปลอดดอกเบี้ย' (ดอกเบี้ย 0%) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กพร.ได้จัดสรรงบประมาณจากเงิน 'กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน'ให้แก่ 'สถานประกอบการ'กู้ยืมแบบ'ปลอดดอกเบี้ย'ต่อเนื่องจนถึง 31 สิงหาคม 2564 ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในปี 2564 'กพร.'ได้จัดสรรเงินจำนวน 30 ล้านบาท จาก 'กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน' สำหรับให้'สถานประกอบการ'กู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาทักษะ หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงาน 'ปลอดดอกเบี้ย' ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564

162338825177

  • อนุมัติเงินกู้เพิ่ม 'ทักษะแรงงาน'แก่ 28 บริษัท เงินกว่า 17 ล้านบาท

ปัจจุบัน ณ 31 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมไปแล้ว 28 บริษัท เป็นเงินกว่า 17 ล้านบาท และมอบหมาย ให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงิน'กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน'

ด้าน คุณอัชฌารี บัวมี Training & Audit Manager บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด เป็น'สถานประกอบการ'ที่ผลิตที่นอนยางพารา หมอน เบาะ ตุ๊กตา และเครื่องนอน กล่าวถึงเงินกู้ดังกล่าวว่า การให้เงินกู้ยืมเป็นประโยชน์มาก ต่อ'สถานประกอบการ'เป็นเงินก้อนช่วยเหลือ รักษาการจ้างงาน ทำให้ 'สถานประกอบการ'ดำเนินการจัดอบรมต่อไปได้ตามแผนประจำปีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความพร้อม กลับมาช่วยบริษัทสู้กับวิกฤตโควิด-19

162338823529

  • แจ้ง 'สถานประกอบการ' ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค.2564

ส่วน คุณธิดาทิพย์ จำปาแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัลเอ็นเนอร์ยีเทค จำกัด ในนามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล เป็นศูนย์ทดสอบฯ เอกชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ได้กล่าวขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้กู้ยืมเงิน'กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน'เพื่อนำมาปรับปรุงสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับ และรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการทดสอบด้วย

“การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 'ทักษะแรงงาน' ที่เป็นลูกจ้างของตนเองเพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้น สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ สพร. และ สนพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ก.ค. 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สพร. และ สนพ.ทุกจังหวัด หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2643 6039” อธิบดี กพร. กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง