8 ขั้นตอน'ฉีดวัคซีนโควิด-19'@ 'ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33'

8 ขั้นตอน'ฉีดวัคซีนโควิด-19'@ 'ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33'
10 มิถุนายน 2564
4,904

เปิด 8 ขั้นตอน 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' ที่ 'ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33' ด้าน รมว.สุชาติ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการฉีดวัคซีน 'ผู้ประกันตน ม.33' ที่จุดฉีดฯ สโมสรธนาคารกรุงเทพ ถ.ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด -19' สำหรับ 'ผู้ประกันตนมาตรา 33' ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 8 มีศักยภาพการฉีดวันละ 1,000 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางนา 1 เป็นผู้ดำเนินการ

โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย เพื่อติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีน โดยวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการฉีด ซึ่งจากภาพรวมตั้งแต่วันที่ 7-9 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มี'ผู้ประกันตนมาตรา 33' ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาฉีดวัคซีนแล้วจำนวนเกือบ 130,000 คน

162331824368

รมว.แรงงาน กล่าวว่ากระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' ให้กับ 'ผู้ประกันตน' เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ

เบื้องต้นได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับ 'ผู้ประกันตนมาตรา 33' ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน ซึ่งทุกศูนย์ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

  • 8 ขั้นตอน 'ฉีดวัคซีนโควิด-19' แก่ 'ผู้ประกันตนมาตรา 33'

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนนั้นมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) จุดคัดกรอง เป็นจุดแรกที่จะให้ข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าจะมีสิทธิ์เข้ารับการฉีดหรือไม่ โดยนายจ้างต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ก่อนแล้วเท่านั้น เมื่อลงแล้วสำนักงานประกันสังคมจะติดต่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ให้มาฉีดผ่านฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ

162331826820

จากนั้นฝ่ายบุคคลของแต่ละสถานประกอบการจะแจ้งให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนให้มาฉีด และเมื่อใกล้วันนัดหมายทางธนาคารกรุงไทยจะมี SMS เน้นย้ำไปยังลูกจ้างอีกครั้ง สำหรับการจัดคิวนั้น สำนักงานประกันสังคมจะให้บริษัทได้รับวัคซีนแบบ first come first serve คือ ใครลงทะเบียนในระบบก่อนมีสิทธิ์ก่อน จะไม่รับ walk in

2) จุดนั่งรอ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกลงทะเบียน 3) จุดลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนของธนาคารกรุงไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาประจำแต่ละจุด 4) จุดวัดสัญญาณชีพและประเมินความเสี่ยง โดยแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลที่มาให้บริการแต่ละจุด 5) จุดรอฉีดวัคซีน โดยในแต่ละจุดจะจัดเก้าอี้แบบ 11 ตัว เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) จุดฉีดวัคซีน จะมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการฉีดมาเป็นผู้ดำเนินการให้ 7) จุดพักสังเกตอาการ สแกนไลน์หมอพร้อม และแจกคู่มือหลังฉีด  จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีจุดปฐมพยาบาล กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีอาการข้างเคียงจากการฉีด ซึ่งจะมีแพทย์และพยาบาลคอยประจำจุด และ 8) จุดทำใบนัดหมายก่อนกลับบ้าน เพื่อนัดหมายที่จะฉีดเข็มต่อไป พร้อมคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: เช็คที่นี่! 92 จุด ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล

                     รมว.แรงงาน เช็กความพร้อม 'ศูนย์ฉีดวัคซีน' โควิด 19 'ผู้ประกันตนมาตรา 33'

                     ย้ำ! ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ไม่รับวอล์คอิน เฉพาะผู้ได้รับนัดหมายเท่านั้น

  • ย้ำ'ผู้ประกันตนมาตรา 33' ไป'ฉีดวัคซีนโควิด-19'ตามวันเวลากำหนด

'ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33' จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับ 'ผู้ประกันตนมาตรา33' ที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ไปยังฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ ตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตามนัดหมายดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่รับ walk in 

ทั้งนี้ สำหรับ 'ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33' ในกทม.จะมีจุดฉีดวัคซีน 45 แห่ง มีดังนี้

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (สนามฟุตบอล)

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ (หอประชุมใหญ่)

3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.บริษัทปูนซีเมนต์

6.อาคารซันทาวเวอร์

7.เซ็นทรัลพระราม 9

8.ห้างสิงห์คอมเพล็กซ์ 

9.โรงแรมรามาด้า เจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก

10.โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ประตูน้ำ

11.ห้างโชว์ดีซี

12.ตลาดเรนโบว์

162332153121

13. อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

14.ลานสแคว์ C&Dหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

15.ศูนย์การค้า The market ฺBangkok อาคาร M2ชั้น m (รพ.,มเหศักดิ์)

16.ศูนย์การค้าMBK CENTER (มาบุญครองชั้น 1)

17.ศูนย์การค้า The marketฺBangkok อาคาร M2ชั้น1

18.ลานจอดรถบิ๊กซี ดาวคะนอง ธนบุรี

19.ช่างชุ่ย

20.ซีคอน บางแค

21.เอส.ซี.พลาซ่า (สายใต้ใหม่)

22. Indexlivingmall พระราม2

23.ศูนย์กีฬา บางขุนเทียน

24.สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย

25. สโมสรธนาคารกรุงเทพ

26. นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจมโมโปลิส

27. ศูนย์การค้าซีคอนสแคว์ ศรีนครินทร์

28.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

29. ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

30. Indexlivingmall บางนา

31 .โลตัสนวมินทร์

32. สวนสยาม

33.ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลน (จุดให้บริการที่ 1)

34. ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลน (จุดให้บริการที่ 2)

35.เดอะมอล์รามคำแหง

36.แอมเวย์รามคำแหง

37. ไทวัสดุ สุขาภิบาล 3

38. นิคมอุตสา่กรรมลาดกระบัง

39.อาคารศุภาลัย

40.อาคารเอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์

41. บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

42.บริษัทน่้ำตาลมิตรผล (จุดให้บริการที่ 1)

43.บริษัทน่้ำตาลมิตรผล(จุดให้บริการที่ 2)

44.บริษัทรักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเสติเกชั่น

45.บริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตดิ้ง กู๊ดส์ จำกัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง