การเงิน

เลือกรับสิทธิ 'คนละครึ่งเฟส 3' แทน 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ทำอย่างไร ใครต้องทำบ้าง?

วิธีเปลี่ยนสิทธิ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มารับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 3" พร้อมเงื่อนไขของแต่ละ "มาตรการ" ที่ช่วยให้ตัวสินใจเลือกง่ายขึ้น

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" และ "คนละครึ่งเฟส 3" เป็นมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนที่มีกำลังซื้อสูง และมาตรการให้ "เงินเยียวยา" รอบใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด ซึ่งทั้ง 2 มาตรการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ต้องเลือกมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

โดยตามเงื่อนไขระบุว่า ในกรณีที่เป็น ผู้ได้รับสิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก 

ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับสิทธิมาตรการใดมาตรการหนึ่ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปดูเงื่อนไข และความแตกต่างของทั้ง 2 มาตรการ ที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามาตรการไหนเหมาะกับใครบ้าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

            

  •  คนละครึ่งเฟส 3 

ผู้มีสิทธิ : สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้ใช้เงิน "คนละครึ่งเฟส 3" แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้วจำนวน 15 ล้านคน  2)ผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิคนละครึ่งมาก่อน จำนวน 16 ล้านคน ทั้งสองกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ

มีข้อมูลอัพเดทล่าสุด.. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ช่วงเย็น ทางธนาคารกรุงไทย และรองโฆษกรัฐบาล ต่างออกมาให้ข้อมูลว่าสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ทั้งกลุ่มผู้เคยได้สิทธิเดิม และกลุ่มผู้ที่ต้องการได้สิทธิรายใหม่

162358027091

วันลงทะเบียน : ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. - 22.00 น. ผ่านแอพฯ เป๋าตัง (กลุ่มผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม) และผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (กลุ่มผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิมาก่อน)

เงื่อนไขการใช้เงิน/ใช้สิทธิ : ผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส3 ในครั้งนี้ จะได้รับเงิน 3,000 บาทต่อคน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท รอบแรกเริ่ม ก.ค.-ก.ย. 64 และรอบที่ 2 ต.ค.-ธ.ค. 64 โดยใช้วงเงินได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้มีสิทธิจ่าย 150 ต่อวัน)

  •  ยิ่งใช้ยิ่งได้ 

ผู้มีสิทธิ : ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย. 64 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.- ธ.ค. 64 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท 

วันลงทะเบียน : โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น. 

เงื่อนไขการใช้เงิน/ใช้สิทธิ : วิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าว ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน "G-Wallet" บนแอพฯ "เป๋าตัง" เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ "ถุงเงิน" เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วย

ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ โดยจะโอนเงินเข้าให้ใน G-Wallet ของแอพเป๋าตังทุกต้นเดือนถัดไป โดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้จ่ายผ่านเป๋าตังได้

  •  คนละครึ่งเฟส3 กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนดี ? 

ผู้มีสิทธิสามารถเปลี่ยนการรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นลองเปรียบเทียบความเหมาะสมก่อนตัดสินใจ โดยทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกันและเหมาะกับแต่ละคนต่างกันออกไป

"ยิ่งใช้ยิ่งได้" เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ที่ต้องอาศัยการจับจ่ายที่ค่อนข้างสุง ซึ่งผู้ที่คาดว่าตัวเองมีกำลังซื้อตามเป้าที่โครงการกำหนด สามารถเลือกรับแคชแบ็คจาก "ยิ่งใช้ยิ่งได้" สูงสุดถึง 7,000 บาท

แต่คนที่ไม่ได้ใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงมาก และเน้นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นหลัก สามารถเลือกใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส3" ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายสูง แต่มีวงเงินช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 50% 

ที่มา: คนละครึ่ง