เปิดสถิติโควิด-19 ทำคนไทยยากจนเพิ่ม1.5ล้านคน

เปิดสถิติโควิด-19 ทำคนไทยยากจนเพิ่ม1.5ล้านคน

เปิดสถิติโควิด-19 ทำให้คนไทยยากจนเพิ่ม โดยเวิลด์แบงก์คาดการณ์จำนวนคนไทยยากจนเพิ่ม 1.5 ล้านคนในระหว่างปี 2563-64 เป็น 5.8 ล้านคน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ได้ทำการประเมินสถิติความยากจนของคนไทยจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ในปีที่ผ่านมาว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้คนไทยมีความยากจนเพิ่มขึ้นจำนวน 1.5 ล้านคน โดยทำให้จำนวนคนยากจนในช่วงระหว่างปี 2563-2654 มีจำนวน 5.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนคนยากจนที่ 4.3 ล้านคน

ทั้งนี้ หากนับสถิติคนยากจนนับตั้งแต่รัฐบาล”ประยุทธ์ จันทร์โอชา”นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจากข้อมูลของสภาพัฒน์พบว่า ในปี 2557 มีจำนวนคนยากจน 7.1 ล้านคน ปี 2558 มีจำนวนคนยากจน 4.8 ล้านคน ปี 2559 มีจำนวนคนยากจน 5.8 ล้านคน ปี 2560 มีจำนวนคนยากจน 5.3 ล้านคน ปี 2561 มีจำนวนคนยากจน 6.7 ล้านคน ปี 2562 มีคนยากจน 4.3 ล้านคน

สำหรับคำนิยามของคำว่าคนยากจน จะดูจากรายได้ที่ต่ำกว่า 2,763 บาทต่อเดือน หรือ 33,156 บาทต่อปี

ที่มา:สภาพัฒน์ 162281160738