'ชวน' ยืนยัน เดินหน้าประชุมสภาฯ ตามกรอบ มั่นใจ คุมระบาดโควิด-19 ได้

'ชวน' ยืนยัน เดินหน้าประชุมสภาฯ ตามกรอบ  มั่นใจ คุมระบาดโควิด-19  ได้
25 พฤษภาคม 2564
123

ประธานรัฐสภา มั่นใจ 'โควิดแรงงานสภาฯ' คุมวงระบาดได้ เหตุไม่พบเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ยืนยันเดินหน้าประชุมตามกำหนด

      นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงผ่านรายการมองรัฐสภา สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ถึงกรณีที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจพบแรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 519 คนติดเชื้อโควิด-19 จากจำนวนคนงานที่มีทั้งหมด 900 คน ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานที่ติดเชื้อเป็นคนงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่   โดยมั่นใจว่าการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด อีกทั้งไม่พบว่าเจ้าหน้าที่สภาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานภายนอกอาคารรัฐสภา บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา

       นายชวน ย้ำด้วยว่าต้องเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพราะรัฐธรรมนูญกำหนด ให้มีสมัยประชุมสามัญปีละ 2ครั้ง ไม่ใช่เปิดประชุมตามอำเภอใจ ทั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สภาฯต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน นับจากวันที่สภาฯได้รับร่างกฎหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564

       "ผมยืนยันว่า การประชุมสภาฯ จะระมัดระวัง ไม่ให้เกิดแหล่งระบาดการติดเชื้อใหม่ภายในรัฐสภา จะดำเนินการมาตรการสาธารณสุขต่างๆอย่างเคร่งครัด ลดความแออัดในสภา เช่น ลดจำนวนข้าราชการที่ยังให้ปฏิบัติราชการที่บ้าน ร้อยละ 70 การลดการนั่งรวมตัวกัน การให้ส.ส.ลดจำนวนผู้ติดตามเหลือ 1 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในห้องประชุมสภาฯนั้น ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยในห้องประชุมตลอดเวลา ขณะที่ส.ส.กว่า 50% ก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว"นายชวน กล่าว 


          นายชวน กล่าวด้วยว่าสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภานั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการประชุมร่วมรัฐสภา ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จะมีสมาชิกรวมกันถึง 750 คน ทำให้ภายในห้องประชุมแออัด จึงมีข้อเสนอว่า กฎหมายที่ต้องประชุมร่วมรัฐสภา ทั้งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ , ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงมติ จะต้องกลับไปทบทวนว่า จะดำเนินการอย่างไรได้ ส่วนกฎหมายที่มีความจำเป็น และถูกบังคับด้วยเรื่องกรอบเวลา ก็จะประชุมเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่ต้องอภิปรายเท่านั้น.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: