'กสทช.-ค่ายมือถือ'เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน' สถานีบางซื่อ

'กสทช.-ค่ายมือถือ'เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน' สถานีบางซื่อ
24 พฤษภาคม 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
862

กสทช.ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ 4 ค่าย ร่วมสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 (โรงพยาบาลสนาม) ณ สถานีกลางบางซื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC และ NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) สนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 (โรงพยาบาลสนาม) ณ สถานีกลางบางซื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยสำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่ในการประสานความต้องการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไปหารือ และวางแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้เข้ารับบริการ กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย เพื่อให้ระบบทุกอย่างพร้อมสำหรับการใช้งาน

นอกจากนั้น AIS TRUE และ DTAC ยังช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละค่ายให้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบลงทะเบียนที่แต่ละค่ายจัดทำขึ้น โดยประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของค่ายใด สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อผ่านระบบของค่ายนั้นได้ทันที

โดยประชาชนต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฉีดวัคซีน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลโรคที่เป็นอยู่ ยาที่แพ้ หรือยาที่ใช้เป็นประจำ จากนั้นระบบก็จะส่งข้อมูล กำหนดนัดฉีดวัคซีน วันไหน เวลาใด จุดนัดฉีดวัคซีนที่ไหนกลับไปให้ เมื่อถึงกำหนดนัดประชาชนเดินทางไปยังจุดฉีด พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงที่จุดนัดฉีดวัคซีน เมื่อเจ้าหน้าที่เช็คแล้วข้อมูลตรงกับในระบบ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้การฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดวันละ 10,000 คนตามที่ตั้งไว้ ในขณะดำเนินการสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ค่าย จะคอยดูแลเรื่องระบบการสื่อสารโทรคมนาคมไม่ให้เกิดการขัดข้องอันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละค่ายให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบการลงทะเบียน โดยทาง AIS TRUE DTAC และ NT จะจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครค่ายละกว่า 100 คน เข้าร่วมสนับสนุนการบริการประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย

“สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนโยบายของรัฐบาลในการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน กสทช. จะดูแลและกำกับให้ระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด” นายไตรรัตน์ กล่าว

ภายในงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาราชการแทนเลขาธิการ กสทช. และตัวแทนจาก 4 โอเปอเรเตอร์ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้ง ทรู เอไอเอส ดีแทค และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน หรือ CAT ร่วมภายในงาน 

ขณะที่นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่าประชาชนที่จะลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์จะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลโรคที่เป็นอยู่ ยาที่แพ้ หรือยาที่ใช้เป็นประจำ จากนั้นระบบก็จะส่งข้อมูล กำหนดนัดฉีดวัคซีน เมื่อถึงกำหนดนัดประชาชนเดินทางไปยังจุดฉีด พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงที่จุดนัดฉีดวัคซีน เมื่อเจ้าหน้าที่เช็คแล้วข้อมูลตรงกับในระบบ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีนของกรมการแพทย์ จากนั้นระหว่างนั่งรอสังเกตุอาการจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบหมอพร้อมเพื่อใช้ในการติดตามอาการหลังรับวัคซีน

ซึ่งการเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้บริการอยู่จะช่วย ลดความกังวลในการเข้าถึงระบบการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน และยังช่วยทำให้สามารถกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง