'หมอพร้อม' เปิดลงทะเบียน 'ฉีดวัคซีนโควิด' 31 พ.ค. สำหรับประชาชนทั่วไป เช็คขั้นตอนที่นี่

'หมอพร้อม' เปิดลงทะเบียน 'ฉีดวัคซีนโควิด' 31 พ.ค. สำหรับประชาชนทั่วไป เช็คขั้นตอนที่นี่

เช็คขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เปิดจอง "ฉีดวัคซีนโควิด" 31 พ.ค. 64 สำหรับ "ประชาชนทั่วไป"

เฟซบุ๊ค "หมอพร้อม" ได้อัพเดทข้อมูลการ "ลงทะเบียน" จองคิว "ฉีดวัคซีนโควิด-19" สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18-59 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ 31 .. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะ "รับวัคซีนโควิด-19" สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  •  ขั้นตอนลงทะเบียนในไลน์ "หมอพร้อม" 

1. กดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Accounts 

161942680857

2. เริ่มลงทะเบียน โดยกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 

3. กดยินยอมให้แจ้งเตือน 

4. กดรับทราบคำชี้แจงการรับวัคซีน 

5. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ 

6. กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดบันทึก

7. ข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  ขั้นตอนการ "จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19" 

1. เลือกเมนู "จองฉีดวัคซีนโควิด-19"

2. เลือกจอง

3. กดรับสิทธิ

4. ทำแบบคัดกรอง และกดบันทึก

5. หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยและกดยินยอม 

6. เลือกโรงพยาบาล วัน และเวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน

7. ข้อความยืนยันนัดหมายการรับ "วัคซีนโควิด-19"

  •  ขั้นตอนการ "ตรวจสอบสิทธิเข้ารับวัคซีน" 

1. เข้าไลน์ "หมอพร้อม" เลือก เมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

2. กดปุ่มลงทะเบียนรับวัคซีน 

3. ข้อความแจ้ง "ยืนยันการลงทะเบียนฉีดวัคซีน" พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

161942721564

161942723343 161941497635

161941497668

  •  ต้องการเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีนทำได้หรือไม่ ? 

กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่

  •  หลังฉีดวัคซีนต้องทำอะไรบ้าง ? 

ก่อนถึงนัดหมายจะมีข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ซึ่งหลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ผู้รับวัคซีนจะทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

ต่อมาจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อ "ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2" โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง เช่นกัน

การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ยังทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน ด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม" โทร​ 02-7922333

ที่มา: หมอพร้อม