'หมอพร้อม' หรือไม่ ? ประชาชน 'พร้อมแล้ว'

'หมอพร้อม' หรือไม่ ? ประชาชน 'พร้อมแล้ว'

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” วันที่ 1 – 13 พ.ค. 64 ยอดลงทะเบียน เวลา 14.00 น. อยู่ที่ 3,091,871 คน จากเป้าหมาย 16 ล้านคน แม้จะดูห่างจากเป้าหมาย แต่ประชาชนหลายคนมีความพร้อมในการฉีด แต่ติดปัญหาในการลงทะเบียน

แม้เป้าหมายในการ ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนในระยะที่ 2 นี้ จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่รวมกันแล้วมีมากถึง 16 ล้านคน ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น 1. รพ.ที่มีประวัติการรักษา 2.อสม. / รพสต. และ 3. ไลน์แอดหมอพร้อม และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-2333 แต่หากดูจากยอดจอง ซึ่งอยู่ที่ 3,091,871 คนแล้วยังห่างจากเป้าหมายอยู่

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยจัดสัดส่วนการให้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ร้อยละ 30, กลุ่มนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรคอ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ร้อยละ 50 และกลุ่มที่ "Walk in" เดินเข้ามาขอรับบริการ ร้อยละ 20

ทั้งนี้ สามารถปรับสัดส่วนบริการได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์จริงหน้างาน รวมทั้งให้จังหวัดเตรียมจัดระบบเช็คจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบ real time

พร้อมเชิญชวนให้ อสม. ไปรับการฉีดวัคซีน พร้อมออกเคาะประตูรณรงค์เชิญชวนคนในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลงชื่อได้ทุกช่องทางที่สะดวก เช่น ไลน์/แอปพลิเคชัน หมอพร้อม, แอปพลิเคชั่น Smart อสม. หรือรวบรวมรายชื่อลงแบบฟอร์มของอสม. ส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และรายชื่อที่นำส่งจะคีย์เข้าระบบส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อสม. ได้แนะนำประชาชนให้ลงทะเบียนวัคซีนโควิด 19 แล้วจำนวน 3,724,613 คน และมีอสม.ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 46,498 คน ได้รับครบทั้ง 2 เข็ม จำนวน 17,031 คน

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวออกไปกลับเกิดความสับสนให้กับประชาชนว่า ตกลงแล้ว ตนเองสามารถ Walk in เข้าไปฉีดได้เมื่อไหร่ และมีอีกหลายคนที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปลองลงทะเบียนใน “หมอพร้อม” แต่ก็ไม่สามารถลงได้

“นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากความเห็นชอบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้จัดระบบให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบ Walk-in อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 หรือทันทีที่พร้อม

 

  • กทม. แจง ยังไม่เปิด "Walk in"

ขณะที่วานนี้ (12 พ.ค. 64) ก็มีประชาชนจำนนวนหนึ่งที่เดินทางไปในจุดฉีดวัคซีนอก รพ. ที่ทาง กทม. อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมระบบ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า ในส่วนของการฉีดวัคซีนนอก รพ.ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. เป็นระยะทดลองระบบที่ กทม. ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมายที่ทาง กทม. มีรายชื่อแล้วตามที่ได้รับจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างบางส่วน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ทีมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชน พนักงานเก็บขนขยะ และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง

ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่บุคคลที่ต้องทำงานบริการประชาชนและมีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซต์ รวมถึงคนขับเรือโดยสาร ผู้มีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น โดยทั้งหมด กทม.ประสานนำรายชื่อจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการฉีดในจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 จุดที่ดำเนินการร่วมกับหอการค้าไทย ไม่ได้เป็นการเปิดรับประชาชนทั่วไปที่ "walk in" เข้ามาที่จุดบริการฉีดวัคซีนฯ

ส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีนในลำดับถัดมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรร หากมีปริมาณมากจะสามารถให้บริการวัคซีนกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย กทม.จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยืนยันระบบไม่ได้ล่ม

ขณะที่ วันนี้ (13 พ.ค. 64) ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรงพยาบาล และประชาชน ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผู้ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ และกรอกแบบสอบถามใบยินยอมการฉีดวัคซีน

พร้อมเลือกวัน - เวลานัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น ทาง https://vaccinecovid19.cra.ac.th ซึ่งมีการปิดระบบการจองในช่วงสายของวัน โดยทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงว่า เพื่อปรับวิธีเนื่องจาก วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุขหมดแล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวง

“ระบบไม่ได้ล่ม” (แต่อาจเปิดให้ลงทะเบียนทำการบ้านให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วเมื่อมาถึง ส่วนวัน/เวลาจะส่งไปให้เลือกเมื่อเราทราบจำนวนวัคซีนที่จะได้จากกระทรวงสาธารณสุข) เพราะเปิดช่องทางวิ่งไว้มากเกินพอ จากการที่เปิดแค่ สี่ชั่วโมงสรุปได้ว่า

1) คนไทย/ต่างชาติในไทยอยากได้รับวัคซีนมากและเร็ว เพราะส่วนใหญ่เลือกเวลาต้นๆไปจนเต็มแล้วค่อยทยอยวันถัดๆ ไป  2) ระบบถ้าเข้าง่าย ทำได้ง่ายคนลงทะเบียนเยอะ  3) การกระจายบริหารจัดการวัคซีนสำคัญมาก เพราะศักยภาพแต่ละสถานพยาบาลไม่เหมือนกันและอัตราการระบาดความจำเป็นไม่เท่ากัน

4) ถ้าทำให้ระบบไม่สะดวก ติดๆขัดๆ จนคนจะเบื่อหน่ายและหาทางตำหนิได้เสมออาจพาลไม่ฉีดวัคซีน ดังนั้น เมื่อมีวัคซีนพอ ต้องรีบกระจาย ไม่ใช่ 1:1 (หนึ่งโดสหนึ่งคน)จากการลงทะเบียน ควรเผื่อ ให้เกินไว้เสมอ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่จะมีคนมาตรวจเรื่องอื่นๆ แล้วอยากขอรับวัคซีนในวันที่มา  5) ไม่ควรเปิดช่องให้เลือกชนิดวัคซีน เพราะจะทำให้บริหารจัดการฉีดยากและช้าเพราะผลดีเหมือนกันหมด ผลข้างเคียงก็ใกล้เคียงกัน  6) ขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นก่อนการได้รับวัคซีนตัดออกได้ โดยสามารถเข้าไปดูได้อีกครั้งในช่วงเย็น

 

  • ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้

จากภาพรวมสถานการณ์ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนยังไม่ลงทะเบียนอาจจะเพราะยังลังเลในการเกิดผลข้างเคียง แต่ก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่พร้อมฉีดวัคซีน แต่มีปัญหาในการ “ลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้” กรุงเทพธุรกิจ ได้รวบรวมสารพัดคำถามที่ประชาชนพบเจอ ในเพจ “หมอพร้อม” ซึ่งทางศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” มีการตอบคำถามไปแล้ว อาทิ

Q : ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน App หรือ Line OA ได้

A : ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากรอกข้อมูลครบทุกช่องและตรงตามบัตรประชาชน แต่หากระบบแจ้งว่า “รพ. A ไม่รับขึ้นทะเบียนบุคคลภายนอก” ให้ติดต่อแก้ไขที่ รพ.นั้น หรือติดต่อเพจ “หมอพร้อม” หรือติดต่อ Call Center

           

Q : ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

A : ข้อมูลที่แสดงมาจากฐานข้อมูลของ รพ. หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1. แก้ไขด้วยตนเองผ่าน Line OA ในเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ยกเว้นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกลุ่มเป้าหมายโรคประจำตัว 2. ติดต่อที่ รพ./รพสต./อสม.เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

 

Q : เป็นบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีรายชื่อ ต้องทำอย่างไร จองฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ได้หรือไม่

A : 1. ติดต่อต้นสังกัด เพื่อขอเพิ่มข้อมูล หากเป็นภาคเอกชน กรุณาติดต่อที่ สสจ. หรือสำนักอนามัย กทม. และ 2. ทุกกลุ่มเป้าหมายยกเว้นประชาชนทั่วไป สามารถจองคิวในระยะ 2 ได้

 

Q : รพ.ไม่รับลงทะเบียนหรือจองคิววัคซีน พร้อมแจ้งให้ติดต่อหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร

A : 1. กรณีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเพิ่มข้อมูลและจองคิวด้วยตัวเองผ่านไลน์แอดหมอพร้อม 2. กรณีผู้มีโรคประจำตัว กรุณาติดต่อ รพ. ที่รักษาให้นำข้อมูลเข้าในระบบ เนื่องจาก รพ. มีประวัติ การรักษาของท่านอยู่แล้ว (โรคอ้วนติดต่อ รพ. ที่มีสิทธิรักษาให้ประเมินและนำข้อมูลเข้า) และ 3 ติดต่อเพจ “หมอพร้อม”

 

Q : หากข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง มีวิธีแก้ไขอย่างไร

A : 1. กรณีบุคลากรทางการแพทย์ กรุณาติดต่อต้นสังกัด 2 กรณีผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง กรุณาติดต่อ รพ.ที่เคยมีประวัติการรักษา

 

Q : ข้อมูลการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 หายไปต้องทำอย่างไร

A : บันทึกข้อมูลการจองคิวฉีดวัคซีน 19 ใหม่

 

Q : โรคอ้วน ไม่เคยเข้ารับการรักษา จะจองคิวฉีดวัคซีนอย่างไร

A : ติดต่อ รพ. ที่มีสิทธิการรักษา

 

Q : จองคิวให้บุคคลในครอบครัวได้หรือไม่ ทำอย่างไร

A : สามารถทำได้ผ่านไลน์แอด “หมอพร้อม” โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มบุคคลอื่น”

 

Q : เปลี่ยนคิวใน รพ. ที่ต้องการไม่ได้ต้องทำอย่างไร

A : เปลี่ยนการจองใน ไลน์แอด จะสามารถเลือกได้ทุก รพ. ในประเทศไทย

 

Q : ข้อมูลการฉีดวัคซีนหายไปต้องทำอย่างไร

A : ทำการจองใหม่