เช็คเงื่อนไข! โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยพิเศษ เสริมสภาพคล่อง รับ 'เปิดเทอม'

เช็คเงื่อนไข! โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยพิเศษ เสริมสภาพคล่อง รับ 'เปิดเทอม'
8 พฤษภาคม 2564
1,647

เตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอม เพิ่มสภาพคล่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร "โรงรับจำนำ" กทม. ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.5% ต่อเดือน - ขยายเวลาของตั๋วรับจํานํา ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้จากสถานการณ์โควิด-19

สืบเนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบอดของ "โควิด-19" ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจที่ประชาชนจำนวนมาก มีรายได้ลดน้อยลง

วันที่ 8 พ.ค.64 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ต้องดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากประชาชน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน จึงได้จัด "โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม" สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.64 จนถึง 30 มิ.ย.64 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอมได้ในระดับหนึ่ง

  • เงื่อนไข "โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม" 

สำหรับเงื่อนไขของ"โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม" ของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ มีดังนี้

ถ้า "มีสินทรัพย์" ก็สามารถนํามาจํานําได้ทันทีไม่ต้องเช็กเครดิตบูโร

- หากเป็น "นักเรียน นักศึกษา" ถ้าจะมาจำนำด้วยตัวเอง ต้องมีเอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน-นักศึกษาหรือใบรับรองจาก สถาบันการศึกษา และต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้

- ส่วน "ผู้ปกครอง" ที่ต้องการได้ดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องนําสูติบัตรหรือสําเนาใบเกิดของบุตรหลานมาแสดง กรณีที่เป็นพ่อ แม่ แต่ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ต้องนําเอกสาร เช่น สมุดจดบันทึกประจําตัวนักเรียน เพื่อแสดงฐานะการเป็นผู้ปกครอง

162044806254

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทําให้ ทรัพย์หลุดจํานํา ลดน้อยลง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ขยายเวลาระยะเวลา "ตั๋วรับจํานํา" ให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดระยะเวลาการรับจํานําไว้ที่ 4 เดือน 30 วัน ต้องมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจํานํา สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจึงได้ขยายเวลาของตั๋วรับจํานําเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 11-31 ก.ค.63 , วันที่ 1-31 ส.ค.63 , วันที่ 1-30 ก.ย. 63 , วันที่ 1-31 ต.ค. 63 , วันที่ 1-30 พ.ย. 63 และวันที่ 1-20 ธ.ค.63 ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64

กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจํานําของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สิทธิ

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (โดยจํากัดวงเงินรับจํานําไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

2. เงินต้น 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7พ.ค.64 จนถึง ก.ย.64

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ตัวเลขการจํานํา ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วง ม.ค.- มี.ค. มีมูลค่า 1,370 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะเดือน เม.ย.อยู่ ที่ 426 ล้านบาท โดยแนวโน้มการนําทรัพย์มาจํานำอยู่ในทิศทางขาขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้พ่อค้า- แม่ค้า และประชาชาชนทั่วไปที่ขาดสภาพคล่องนําทรัพย์มาวางไว้ที่โรงรับจํานํา เพื่อนำไปใช้จ่ายหรือเพื่อลงทุนในการค้าขายเป็นจํานวนมาก

สําหรับทรัพย์ที่มาจํานําสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ สัดส่วน 84% รองลงมา เป็นอัญมณี เพชร พลอย 10% ที่เหลือก็จะเป็นกรอบพระ นาค และทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือช่าง

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์จํานําประเภทหม้อก๋วยเตี๋ยว หม้ออลูมิเนียม ถาดอลูมิเนียม และครก อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2158-0042-4 และ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ Facebook : pawnshopbangkok

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง