เปิด 10 อันดับ ‘บลจ.’ใหญ่สุด ในอุตสาหกรรมกองทุน

เปิด 10 อันดับ ‘บลจ.’ใหญ่สุด ในอุตสาหกรรมกองทุน
8 พฤษภาคม 2564
5,442

เปิด 10 อันดับ “บลจ.”มี “NAV”สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ไตรมาส 1 ปี 64 นำโดยบลจ.กสิกรไทยยังครองแชมป์ NAV ที่ 1,114,775.40 ล้านบาท มาร์เก็ตแชร์ 21.52%  รองมา บลจ.ไทยพาณิชย์ NAV ที่ 939,153.68 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 18.13%

นับตั้งแต่ต้นปีมานี้ “กองทุนรวม” ที่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีและน่าสนใจลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน ดอกเบี้ยยังต่ำ และเศรษฐกิจชะลอตัวจากการสถานการณ์โควิด-19 ยังทวีความรุนแรงและเกิดครัสเตอร์ใหม่ๆ ทำให้เครื่องมือการลงทุนที่ชื่อว่า “กองทุนรวม” ยังคงมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เสมอให้กับผู้ลงทุน

ดังนั้นจึงยังเห็น อุตสาหกรรม”กองทุนรวม” ในไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่อง จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  พบว่า  ณ เดือน มี.ค. 2564 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้งสิ้น  23  บริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 5.18 ล้านล้านบาท มีจำนวน 2,117 กองทุน ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก ณ สิ้นปี 2563 มี NAV อยู่ที่  5.04  ล้านล้านบาท มีจำนวน 2,051 กองทุน   โดยบลจ.กสิกรไทย ยังคงครองแชมป์อันหนึ่งต่อเนื่อง รองลงมาเป็น บลจ.ไทยพาณิชย์  

 162040374582

สำหรับ บลจ.ที่มีมูลค่า ‘NAV’ สูงสุด 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ณ เดือนมี.ค. 2564  ดังนี้

1. บลจ. กสิกรไทย จำกัด   

มูลค่า NAV ที่  1,114,775.40 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 21.52%  จำนวน 201 กองทุน

2. บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

มูลค่า NAV ที่  939,153.68 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 18.13%  จำนวน 296  กองทุน

3. บลจ.บัวหลวง จำกัด

มูลค่า NAV ที่  767,462.83 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 14.82%  จำนวน 87  กองทุน

4. บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่า NAV ที่ 667,328.52 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 12.88%  จำนวน 194  กองทุน

5. บลจ.กรุงศรี จำกัด

มูลค่า NAV ที่ 389,466.17 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 7.52 %  จำนวน 142  กองทุน

6. บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

มูลค่า NAV ที่ 278,400.32 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 5.37 %  จำนวน 175  กองทุน

7. บลจ. ทหารไทย จำกัด

มูลค่า NAV ที่ 221,527.82 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 4.28 %  จำนวน 76 กองทุน

8. บลจ. ธนชาต จำกัด

มูลค่า NAV ที่ 176,689.54 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 3.41 %  จำนวน 92 กองทุน

9. บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

มูลค่า NAV ที่  132,984.97 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  2.57 %  จำนวน 137 กองทุน

 

 

 

 

ขณะที่ อันดับ 10. มีถึง 5 บลจ.ที่มีมาร์เก็ตแชร์ใกล้เคียงกันที่ระดับ 1% ได้แก่ 

บลจ.วรรณ จำกัด  มูลค่า NAV ที่  81,728.04 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  1.58 %  จำนวน 105 กองทุน

บลจ. พรินซิเพิล จำกัด  มูลค่า NAV ที่ 77,808.19 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  1.50 %  จำนวน 96 กองทุน

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด  มูลค่า NAV ที่  70,435.23  ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  1.36 %  จำนวน 64 กองทุน

บลจ.ทิสโก้ จำกัด  มูลค่า NAV ที่  66,746.46 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  1.29%  จำนวน 128 กองทุน

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  มูลค่า NAV ที่  60,795.02 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  1.17 %  จำนวน 124 กองทุน

 

นอกจากนี้ที่เหลืออีก  9  บลจ. มีมาร์เก็ตแชร์ไม่ถึง 1%  ได้แก่

บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด  มูลค่า NAV ที่ 47,250.90 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.91 %  จำนวน 59 กองทุน

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด  มูลค่า NAV ที่  28,226.32 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.54%  จำนวน 28 กองทุน

บลจ. เอไอเอ จำกัด  มูลค่า NAV ที่ 28,173.42  ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.54 %  จำนวน 11 กองทุน

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด  มูลค่า NAV ที่  15,666.24 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.30 %  จำนวน 28 กองทุน

บลจ. วี จำกัด  มูลค่า NAV ที่  7,370.91 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.14 %  จำนวน 22 กองทุน

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  มูลค่า NAV ที่  3,612.86 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.07 %  จำนวน 22 กองทุน

บลจ.ฟิลลิป จำกัด  มูลค่า NAV ที่  3,1883.16 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์ 0.06 %  จำนวน 9 กองทุน

บลจ.ทาลีส จำกัด มูลค่า NAV ที่ 1,092.96 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0.02%  จำนวน 12 กองทุน

บลจ. อินโนเทค จำกัด  มูลค่า NAV ที่  73.44 ล้านบาท  มาร์เก็ตแชร์  0%  จำนวน 9 กองทุน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง