'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รอก่อน! 'เงินเยียวยา' 1,200 บาท มาหลัง ก.ค.64

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รอก่อน! 'เงินเยียวยา' 1,200 บาท มาหลัง ก.ค.64

สรุปชัด "บัตรคนจน" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับ "เงินเยียวยา" เพิ่ม 200 บาท 6 เดือน รวม 1,200 บาท ยังไม่ได้ในเดือน มิ.ย.64 มติ ครม.ระบุชัดเยียวยาโควิดรอบใหม่เริ่ม ก.ค.-ธ.ค.2564

จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทำให้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในระยะเร่งด่วน หนึ่งในนั้นคือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ "กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะ 3 สำหรับผู้ถือบัตรคนจนทุกคน

โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" (บัตรคนจน) อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไป สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2564 

ซึ่งหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป (กรกฎาคม 2564)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้จำนวนเงินเยียวยาที่ได้นั้น จะเป็นการได้เพิ่มจากสิทธิที่เคยได้รับ ได้แก่

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ จะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งวิธีการใช้วงเงินนี้คือ การรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

5.ส่วนลดค่าไฟฟ้า จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล